Select Page

Federalni inspektori radit će kontrole i u večernjim satima

Federalni inspektori radit će kontrole i u večernjim satima

Porezni inspektori ubuduće će moći pokucati na vrata poreznim obveznicima i nakon 16 sati, dakle poslijepodne. Zahvaljujući izmjeni odluke o radnom vremenu u federalnim organima državne službe, porezni obveznici više neće biti sigurni da im inspektori neće doći i u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima kako bi provjerili poštovanje poreznih propisa, piše Večernji list BiH.

Radno vrijeme

Postojeća odluka o radnom vremenu u federalnim organima državne službe uredila je pitanja početka radnog vremena u federalnim institucijama, kao i trajanje ukupnog tjednog radnog vremena.
Na osnovi ove odluke, radno vrijeme u svim federalnim organima državne službe započinje u 8 sati ujutro i traje 8 sati dnevno. Međutim, Porezna uprava FBiH podnijela je inicijativu Vladi Federacije za dopunu ove odluke u smislu da se omogući pojedinim organima državne službe i drukčija organizacija radnog vremena, a sve u vezi sa specifičnosti poslova koje oni obavljaju. U Poreznoj upravi su primijetili da se aktivnosti subjekata nadzora poreznika posebno intenziviraju poslije isteka radnog vremena, odnosno nakon 16 sati. U predmetnoj situaciji, kako je istaknuto u spomenutoj inicijativi, inspektorima ove uprave onemogućeno je vršenje nadzora jer se radno vrijeme završava u 16 sati, piše Večernji list BiH.

– U tom smislu predlažu da Vlada FBiH izmijeni odluku o radnom vremenu u federalnim organima državne službe tako da se rukovoditeljima organa državne službe, u skladu s potrebama službe i prirodom djelokruga poslova koje obavljaju, omogući izmjena početka i rasporeda dnevnog radnog vremena, kako bi bili u stanju organizirati učinkovit nadzor nad subjektima nadzora i nakon 16 sati, navodi se u obrazloženju inicijative koju je federalna Vlada i prihvatila pa je sada pitanje dana kada će porezni inspektori krenuti i u večernje obilaske tvrtki i provjeru izvršavanja poreznih obveza.

Zatvaranje objekata

Prema dopunjenoj odluci, iznimno i ako to zahtijevaju potrebe službe i specifičnost djelokruga rada, rukovoditelj organa državne službe može donijeti i drugačiju odluku o početku i rasporedu radnog vremena. Vlada Federacije BiH odlučila je jučer na sjednici inspektorima uvesti takozvano „klizno“ radno vrijeme. To znači da je posjetima inspektora u vremene od osam do 16 sati došao kraj, odnosno im je ostavljena mogućnost raditi u dvije ili tri smjene. Posljedično, ovakva nova odluka trebala bi dovesti i do veće porezne discipline u cijelom entitetu.

vecernji.ba

OGLASI

Loading