Select Page

Fizičke osobe neće moći dobiti poticaj za poljoprivredu veći od 6000 KM

Fizičke osobe neće moći dobiti poticaj za poljoprivredu veći od 6000 KM

Vlada Federacije BiH je na nedavno održanoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izmijenila i dopunila odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih proračunom FBiH za 2015., piše Večernji list BiH. Ovo je urađeno na osnovi raspoloživih podataka o pristiglim zahtjevima za isplatu obračunatih novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji, koje su obradila nadležna županijska ministarstva.

Podsjećanja radi, kontrolu u fazi proizvodnje potencijalnih korisnika na terenu, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije vezane uz proizvodnju, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, vrše nadležni poljoprivredni županijski inspektori, odnosno ovlašteni službenici županijskih ministarstava. Kontrolu u proizvodnji, kao i onu nad realizacijom ostalih mjera utvrđenih ovim programom, uključujući i kontrolu izdane dokumentacije koju dostavlja korisnik, vrše ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija.

Animalna proizvodnja

Program je izmijenjen tako što je iznos od 12,300.000 KM za biljnu proizvodnju smanjen na 10,700.000 KM, dok je predviđenih 3,400.000 KM za ostale podrške smanjeno na 1,840.000 KM. Tako su za ukupno 3,160.000 KM povećana sredstva za animalnu proizvodnju. Novina je i da fizička osoba ne može ostvariti novčanu potporu veću od 6000 KM godišnje. Brisan je dio teksta koji se odnosi na način obračuna za proizvođače svježeg mlijeka.

Naime, prerađivači mlijeka imaju obvezu otkupljivati mlijeko koje je proizvedeno u skladu s pravilnikom o sirovom mlijeku, te stoga to nije potrebno dodatno propisivati programom. Kada je riječ o proizvodnji silažnog kukuruza, naveden je broj i vrsta uvjetnih grla za ostvarivanje novčane podrške (najmanje četiri grla za jedan hektar zasijanog kukuruza za silažu). Izmjena ima i kad je riječ o tovu junadi, gdje je propisana minimalno poticana količina teladi iz domaćeg uzgoja (tri), odnosno iz uvoza (deset). Precizirano je da će tov junadi od teladi iz uvoza biti potican do 1. siječnja 2016. godine, piše Večernji list BiH.

Dodatne kontrole i provjere

Što se tiče ostalih vrsta potpora, ukinuta je realizacija programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Isto je i s proizvodnjom orijentiranom na izvoz, stvaranju ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača, a za nerealizirane potpore za ovu mjeru iz 2014. je dodana nova odredba koja govori da će opravdani zahtjevi biti realizirani u 2016. godini, nakon dodatne kontrole i provjere. Također, ovo se odnosi i na sredstva tekuće rezerve.

Smanjenja su izvršena i u sufinanciranju premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji s 90 na 60 tisuća KM, u sufinanciranju izlaganja na gospodarskim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor (sa 70 na 40 tisuća KM), za sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji sa 70 na 60 tisuća KM. Nakon ovih smanjenja i ukidanja nekih mjera, za model ostalih vrsta potpora ostalo je 1,840.000 konvertibilnih maraka.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading