Select Page

FZZ u idućoj godini planira izdvojiti 117 milijuna KM za poticanje zapošljavanja

FZZ u idućoj godini planira izdvojiti 117 milijuna KM za poticanje zapošljavanja

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Kada je riječ o Programu mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća, ostale ili ostaju bez posla, za ove namjene je, na osnovu projekcija službi za zapošljavanje, u 2021. godini planirano 30.000.000 KM, što predstavlja povećanje za 160 posto u odnosu na planirana sredstva u 2020. godini.

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Federalni zavod za zapošljavanje izdvaja deset posto od sredstava planiranih Financijskim planom za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini, te ih uplaćuje Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. U 2021. godini je za tu namjenu planiran iznos od 1.503.941 KM.

Federalni zavod za zapošljavanje u 2021. godini planira usvojiti programe aktivne politike zapošljavanja. Riječ je o Programu sufinanciranja zapošljavanja, Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up i Programu obuke i rada. Oni se odnose na podršku nezaposlenim pronalaženju zaposlenja, obuku/pripremu za rad, poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju (Start up), te kreiranje novih radnih mjesta privremenog karaktera (uglavnom u javnom sektoru ili kroz tzv. javne radove). Planirano je da u 2021. godini programima aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 12.000 nezaposlenih osoba.

Danas su prihvaćeni i Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. i procjena plana za 2022. i 2023. godinu, kao i Odluka o izvršavanju ovog plana za narednu 2021. godinu, a ovi dokumenti će biti upućeni Parlamentu FBiH na davanje suglasnosti.

Ukupna sredstva su za 2021. godinu planirana u iznosu od 117.920.482 KM, za 2022. u iznosu od 95.369.000 KM i za 2023. godinu u iznosu od 84.297.000 KM.

Vrisak.info

OGLASI

Loading