Select Page

Hrvatska daje stipendije studentima iz BiH, Njemačke…

Hrvatska daje stipendije studentima iz BiH, Njemačke…

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – 500 stipendija za akademsku godinu 2018./19., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Redoviti studenti

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti, pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovitog studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prijava za javni natječaj obvezno se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi preko računalnog sustava, dostupan preko poveznice: https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom: “Za javni natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2018./2019.”

Podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je od 20. prosinca 2018. do 21. siječnja 2019. godine. Kako navode iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave/dopune prijava koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave, ističu iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. “Za sve dodatne informacije vezane uz javni natječaj kandidati mogu poslati pisani upit do isteka roka za podnošenje prijava na adresu e-pošte: stipendije@hrvatiizvanrh.hr”, istaknuli su iz ovog ureda.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading