Select Page

Jutros je održana 8. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Jutros je održana 8. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Po ustaljenom redu sjednica je započela vijećničkim pitanjima. Prvo od njih se odnosilo na prijenos sjednice na Radio Posušju. Predsjednik vijeća Ivan Lončar je kazao kako je dogovoreno da će se današnja i sve buduće sjednice prenositi na Radio Posušju u 16:05 sati, na dan kada je sjednica održana, te će audio snimka biti dostupna svima na web stranici Općine Posušje u rubrici Općinsko vijeće.

Sljedeće pitanje bilo je vezano za Posuški kolodvor. Naime, došlo je do novog trenutka u otkupu lokacije za kolodvor. Načelnik Ante Begić pojasnio je da su pregovori i dalje u tijeku. Upoznat je sa cijelokupnom novonastalom situacijom i da će Općina nastojati rješiti navedenu lokaciju za novi kolodvor. Ukoliko se to ne dogodi za neko izvjesnije vrijeme, postoji više drugih opcija.

Postavljeno je još jedno pitanje, a ono se odnosilo na Ulicu Antuna Mihanovića i bespravnu gradnju. Vijećnicu je zanimalo kako riješiti problem koji se već godinama događa i šteti sigurnoj vožnji stanovnika te ulice. Predsjednik vijeća Ivan Lončar je odgovorio da je problem kompleksan i da se radi na njegovom rješavanju i da je vijeće od prije upoznato s problemom.

U nastavku, razmatran je rad lovačkih društava i ribolovnog društva. Predstavnici navedenih društava su detaljno opisali svoja izvješća o radu. Dobili su pohvale, jer iako nisu na Proračunu, za razliku od nekih drugih udruga, redovito dolaze i podnose svoja izvješća Općinskom vijeću.

Razmatrano je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za period od prvih šest mjeseci 2021. god i Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje, za navedeno razdoblje.

Također, usvojeni su prijedlozi Odluke o izmjenama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Centra za socijalni rad Posušje, Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju predškolske ustanove Dječji vrtić „Bajka“, o izmjeni Odluke o utemeljenju javne ustanove Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje i javne ustanove „Urbikom“ Posušje.

Usvojen je prijedlog Odluke o usuglašavanju pravnih statusa i prijedloga Odluka o izmjenama Odluka osnivanju Gimnazije fra Grge Martića Posušje, Srednje strukovne škole Posušje, Glazbene škole Posušje, Osnovne škole Ivana Mažuranića Posušje, Osnovne škole Vranić, Osnovne škole Franice Dall´era Vir- Posušje, Osnovne škole Ante Brune BušićaRakitno.

Zatim su vijećnici usvojili Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravila o radu Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole.

U nastavku sjednice, iz područja imovinsko-pravnih odnosa, katastra i urbanizma usvojene su sljedeće odluke: Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OLUJA (Ladanušić), Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ZAGORJE (Jurišići-ploče), Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana BATIN- VRANIĆI (Brig), Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana ILIJINO BRDO-NOŽINAC, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac-jugozapadni dio, Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana VINJANSKI DOM (Vokel), Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VINJANI (Kućetine-vodosprema).

Usvojen je Zaključak koji se odnosi na davanje mišljenja o prednacrtu Zakona o nacionalnom parku Blidinje, kojim se vijeće zalaže za donošenje novog zakonskog okvira uz aktivno sudjelovanje svih općina i županija na čijem se području prostire.

OGLASI

Loading