Select Page

KUPRES: Počela konferencija “Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH“

KUPRES: Počela konferencija “Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH“

Pod pokroviteljstvom Predsjedatelja Predsjedništva BiH Dragana Čovića, predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare i Hercegbosanske županije, danas je u hotelu „Adria Ski“ na Kupresu otvorena konferencija „Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH“.

„Donošenjem Zakona o šumama u Federaciji BiH trebamo omogućiti zaštitu i intenzivnu i plansku obnovu šuma, vitalnost šuma, kao prirodnog resursa od neprocjenjive važnosti, te izbalansirati s potrebom za preradom drva.

Iako je sam zakon još uvijek skica i može i treba pretrpjeti doradu pa i prijedlozima s ove konferencije, jasni su ciljevi donošenja Zakona, a to je uređenija cjelokupna oblast i šumarstva kao i proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata.

sumarstvo-cavara

S dobro nam poznatom potrebom o održivom gospodarenju šumama i s jasno definiranim prioritetima u takvom gospodarenju, zakonski okvir usklađen sa zakonima EU će mnogostruko unaprijediti rad svih uključenih u ovu važnu i izvoznu granu.

Iz tog je razloga na Vladi Federacije BiH i županijama, obzirom da je podijeljena nadležnost, da uređujući zakonodavni okvir onemoguće daljnju devastaciju šuma neplanskom sječom i osiguraju povećanje površina pod visokokvalitetnim i brzorastućim sortama i da prate smjernice koje daju strategije EU-a o šumarstvu, održivom razvoju, ruralnom razvoju i održivom korištenju resursa i dobara.

sumarstvo3

S druge strane moramo voditi računa i o postojećim kapacitetima za preradu drva i uposlenim u ovoj važnoj grani gospodarstva.
Traženje optimuma u uzgoju i zaštiti šuma s jedne strane i iskorištavanju šuma s druge strane je naša zadaća prema sadašnjem vremenu i budućim generacijama.“, istaknuo je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara u obraćanju nazočnima.

Konferencija se održava u organizaciji ŠGD “Hercegbosanske šume” i u suorganizaciji Hrvatskog drvnog klastera.

Svrha održavanja konferencije je predstaviti potencijale šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoistočne Europe, odnosno pridonijeti boljoj valorizaciji na šumi baziranih sektora, kao jednog od pokretača gospodarstva u BiH./HMS/

OGLASI

Loading