Select Page

Natječaj za dodjelu sadnica smilja

Natječaj za dodjelu sadnica smilja

Na temelju Zadružnih pravila članak 61. Braniteljska zadruga Eko Hercegovina objavljuje:

BRANITELJSKA ZADRUGA EKO HERCEGOVINA

N A T J E Č A J

za dodjelu sadnica smilja

PREDMET NATJEČAJA

Braniteljska zadruga Eko Hercegovina ( u daljnjem tekstu B.Z. Eko Hercegovina) raspisuje natječaj za dodjelu sadnica s ciljem pružanje potpore sadnji i obradi ljekovitog i aromatičnog bilja u Općini Posušje.

KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na prijavu na natječaj imaju branitelji iz Domovinskog rata s područja Općine Posušje i članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja bilo da se radi o pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane- Posušje ili pripadnicima Hrvatske vojske iz Posušja.

VRIJEDNOST POJEDINAČNE DONACIJE

Iznos pojedinačne donacije u obliku sadnica je do 4000 sadnica po korisniku. Korisnici ovih donacija su obavezni ponuditi pravo prvokupa B.Z. Eko Hercegovina ubrano smilje, bilo da se radi o prodaji u sirovom obliku, prodaji radi destiliranja ili prodaji radi sušenja. Ugovorom između Zadruge i korisnika ovih sredstava će se detaljnije definirati poslovni uvjeti i odnosi.
KRITERIJI I ODABIR PRIJAVA
Detaljni kriteriji ovog natječaja mogu se vidjeti zajedno s ostalim dokumentima potrebnim za prijavu na natječaj na web stranici Općine Posušje www.općina.posusje.ba
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za dostavljanje prijava je 17 od dana objave na portalu Općine Posušje; www.opcina-posusje.ba odnosno od 10.02.2015. do 27.02.2015. .Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Braniteljska zadruga Eko Hercegovina, fra Grge Martića 42 ( bivše prostorije Vodovoda d.o.o.) u svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 h.
Prijava sadržava sljedeće dokumente:
prijavni obrazac
izjavu prijavitelja.
Prijavne dokumente moguće je preuzeti na web stranici Općine Posušje po objavi natječaja.
Na poleđini koverte obavezno navesti:
– naziv prijavitelja, adresu i kontakt telefon s naznakom – Ne otvarati – Natječaj za dodjelu sadnica smilja

DODATNE INFORMACIJE

Sva dodatna pitanja vezana za Natječaj mogu se dostaviti putem elektronske pošte i to na e- mail adresu bzekohercegovina@gmail.com ili na broj mobitela: 063/ 265 822.
Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici Općine Posušje.

Potrebnu izjavu i kriterije možete preuzeti sa sljedeće poveznice

http://www.opcina-posusje.ba/images/doc/izjavaikriteriji.pdf

Direktor zadruge

Martin Soldo

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading