Select Page

NOVI ZAKON: Mirovine u FBiH neće kasniti

NOVI ZAKON: Mirovine u FBiH neće kasniti

Isplata mirovina ubuduće bi trebala biti redovita te trajati znatno kraće nego što je to sada slučaj, piše Večernji list BiH. Naime, prema novom nacrtu zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju propisuje se da, ako prihodi nositelja osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu mirovina u tekućem mjesecu, potrebnu razliku sredstava treba namiriti iz proračuna FBiH, odnosno drugih izvora koje osigura Federacija, a po zahtjevu nositelja osiguranja.

Staž i starost

Također, druga rješenja iz novog zakona dovode do smanjenja “pritiska” na mirovinski sustav jer postupno pooštravaju uvjete za ostvarivanje prava na starosnu i obiteljsku mirovinu, uz izuzetke koji su primjereni socioekonomskim prilikama u Federaciji BiH te na odgovarajući način proširuju mirovinski obuhvat i stvaraju pretpostavke za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u dijelu koji se odnosi na staž s uvećanim trajanjem.

Prema novom zakonu, pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Izmjene su napravljene i kada je u pitanju stjecanje invalidske mirovine. “Osiguranik, kod koga je utvrđena I. kategorija invalidnosti, stječe pravo na invalidsku mirovinu:

ako je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na dužinu mirovinskog staža; ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen mirovinski staž, koji mu pokriva najmanje jednu trećinu razdoblja od navršenih najmanje 20 godina života do dana nastanka invalidnosti, računajući radni vijek na pune godine”, stoji u spomenutom zakonu.

Invalidska mirovina

Nadalje se navodi kako osiguranik kod koga je utvrđena I. kategorija invalidnosti do navršene 30. godine života stječe pravo na invalidsku mirovinu ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uvjetom da prije 
nastanka invalidnosti ima navršen mirovinski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu staža osiguranja. Kada je riječ o iznosu invalidske mirovine, novi zakon nalaže da se osiguraniku, koji ima manje 15 godina staža osiguranja, invalidska mirovina određuje za staž osiguranja od 15 godina. Ta mirovina ne može biti manja od iznosa najniže mirovine, određene u skladu s ovim zakonom. Međutim, ako se radi o osiguraniku kod kojeg je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, invalidska mirovina se određuje za staž osiguranja od 40 godina.

vecernji.ba

OGLASI

Loading