Select Page

Očekuje se inflacija, rast plaća i broja zaposlenih, povećanje ulaganja…

Očekuje se inflacija, rast plaća i broja zaposlenih, povećanje ulaganja…

U BiH se u naredne tri godine očekuje nastavak ekonomskog rasta s prosječnim stopama od 3,8 posto godišnje, navodi se u Informaciji o perspektivama za BiH 2020-2022. godine Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH.

Pod pretpostavkom očuvanja stabilnog eksternog okružja, tijekom ovog razdoblja očekuje se da domaća tražnja, kroz privatnu potrošnju i investicije, bude glavni oslonac ekonomskog rasta.

U Informaciji je navedeno da se tijekom ovog razdoblja očekuje stagnacija javne potrošnje, što će za rezultat imati smanjenje njenog sudjelovanja u strukturi BDP-a i tako doprinijeti ekonomskom rastu BiH, piše Biznis.ba.

Reformske mjere usmjerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji trebale bi rezultirati većim investicijskim ulaganjima (domaćim i stranim), što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost, ali i vanjskotrgovinsku robnu razmjenu BiH sa svijetom.

Kada je riječ o industrijskoj proizvodnji za ovo, u BiH se očekuje osjetniji rast ekonomske aktivnosti u okviru kojeg bi događaji u industrijskoj proizvodnji trebali imati središnju ulogu, tako da očekivane stope rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje, prema projekciji DEP-a, iznose do pet posto na godišnjoj razini.

Rast industrijske proizvodnje objašnjava se očekivanjima da bi reformske mjere na unapređenju poslovnog ambijenta koje provode nadležne institucije u BiH trebale dovesti do mjerljivih rezultata.

“Poboljšanje poslovnog ambijenta trebalo bi rezultirati povećanjem investicijskih ulaganja, većom iskorišćenost postojećih i pokretanjem novih kapaciteta, povećanjem broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije proizvođača iz BiH, kako na domaćem tako i na stranom tržištu”, pojašnjava se u Informaciji.

Projekcija DEP-a je da bi se u BiH od 2020. do 2022. godine moglo očekivati povećanje ukupnog izvoza s godišnjim stopama rasta od 7,2 posto, 6,7 posto i 6,6 posto.

Iz DEP-a smatraju da će više razine ekonomske aktivnosti dovesti do povećanja domaće potražnje u okviru sektora stanovništva i korporativnog sektora, što će rezultirati i povećanjem uvoza BiH, tako da se očekuje da se stope rasta uvoza kreću od 4,7 posto u 2020. godini, 5,1 posto u 2021. i 4,6 posto u 2022. godini.

“Više stope rasta izvoza od uvoznih u srednjem roku bi trebale rezultirati povećanjem izvozne zastupljenosti u BDP-u, uz stagnaciju učešća uvoza. Direktna posljedica ovih kretanja na kraju bi trebala biti postepena stabilizacija vanjskotrgovinskog bilansa kao udio u BDP-u i poboljšanje pokrivenosti uvoza izvozom u BiH u srednjem roku”, navode iz DEP-a.

Srednjoročne prognoze u oblasti tržišta rada u razdoblju 2020-2022. godine vezane su za očekivani ekonomski rast u regiji i EU, što bi trebalo imati pozitivne implikacije, kako na zaposlenost, tako i na plaće u BiH.

“U 2021. godini Europska centralna banka predviđa smanjenje stope nezaposlnosti u euro zoni na 7,5 posto. Povećanje izvoza i investicija u BiH bi otvorilo mogućnost za zapošljavanje i kreiranje novih radnih mjesta. Uz pozitivne događaje u oblasti industrije, trgovine, ali i određenih usluga, stvorili bi se realni uvjeti za rast broja zaposlenih osoba”, ističe se u ovoj informaciji.

Očekuje se da ukupan broj zaposlenih u BiH u razdoblju 2020-2022. godine bude povećan od 2,9 posto do 3,1 posto, dok bi se neto plaće povećale od 3,2 posto do 3,4 posto.

Kada je riječ o cijenama u BiH, očekuje se inflacija od 1,4 posto, uz pretpostavku da u 2020. godini ne bude značajnijih izmjena cijena komunalija, i da budu stabilne cijene hrane.

“U 2020. godini se očekuje stabilizacija i povećanje stranih izravnih ulaganja u iznosu od 2,1 posto BDP, u 2021. godini 2,2 posto, a u 2022. godini 2,2 posto BDP”, navodi se u Informaciji DEP-a.

Kada je riječ o kreditima, u 2020. godini očekuje se stabilizacija i rast kreditne aktivnosti od 4,8 posto, u 2021. godini bi ponovno došlo do ubrzanijeg rasta od pet posto, a u 2022. godini od 5,5 odsto.

U narednim godinama se očekuje stabilizacija gospodarskog rasta BiH koja će biti praćena i boljim radom bankarskog sektora BiH, čime bi bile stvorene realne pretpostavke za nastavak rasta ukupne količine depozita.

Tako se očekuje da će stope rasta biti u 2020. godini 8,9 posto, u 2021. godini 9,2 posto, a u 2022. godini 9,5 odsto, navodi se u Informaciji o perspektivama za BiH 2020-2022. godine.

vecernji.ba

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading