Select Page

Od srijede niže cijene mobilne telefonije u BiH

Od srijede niže cijene mobilne telefonije u BiH

Prvi set mjera s ciljem smanjenja cijena u mobilnoj telefoniji, poticanje konkurencije i zaštitu prava krajnjih korisnika stupa na snagu 1. lipnja, priopćila je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK).

Naime, Agencija je donijela Odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uvjeta za pružanje telekomunikacijskih usluga, kojom je, između ostalog, naloženo da operateri BH Telecom d.d. Sarajevo, Mtel a.d. Banja Luka i HT d.d. Mostar najkasnije do 1. lipnja izjednače cijene poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama s cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži i da to vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete.

Također, operaterima se nalaže da trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom 10 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana (u razdoblju od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive).

Odlukom se zahtijeva i izmjena Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH za postpaid i prepaid tarifne pakete, te je Nacrt upućen na javne konzultacije do 7. lipnja. Cilj primjene ove mjere je nediskriminacija korisnika mobilne telefonije u odnosu na korisnike fiksne telefonije.

Imajući u vidu da su smanjene cijene u mobilnoj telefoniji sadržane u novoformiranim paketima koji su u ponudi RAK poziva krajnje korisnike da se informiraju o dostupnosti raspoloživih paketa i tarifnih modela kako bi imali pristup uslugama u mobilnoj telefoniji po smanjenim cijenama.

U svrhu otklanjanja prepreka za daljnji razvoj konkurencije na tržištu mobilnih komunikacija, potrebno je da Vijeće ministara BiH, navodi RAK, usvoji strateške dokumente među kojima je nova Politika sektora telekomunikacija. To bi “eventualno moglo dovesti do uvođenja novih operatera mobilne telefonije na tržište, te dodjelu dozvola za uvođenje 4G mobilnih mreža nove generacije”.

Postojećom Politikom sektora telekomunikacija za razdoblje od 2008. do 2012. godine nisu dane mogućnosti za dodjelu novih dozvola mobilnim operatorima, priopćila je Regulatorna agencija za komunikacije BiH.a

OGLASI

Loading