Select Page

ODLUKA VLADE FBIH: Nove cijene potvrda, izvoda, vjenčanog lista…

ODLUKA VLADE FBIH: Nove cijene potvrda, izvoda, vjenčanog lista…

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je utvrdila nove cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, potvrda o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena jednog primjerka izvoda, potvrde i vjenčanog lista ubuduće će iznositi:
izvod iz matične knjige rođenih – 0,3920 maraka, izvod iz matične knjige vjenčanih – 0,3920 KM, izvod iz matične knjige umrlih – 0,3920 maraka, izvod iz matične knjige rođenih namijenjen za inozemstvo – 0,3920 maraka, izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjen za inozemstvo – 0,3920 KM, izvod iz matične knjige umrlih namijenjen za inozemstvo – 0,3920 maraka, potvrda o državljanstvu, obrazac broj 13, 0,3920 maraka, potvrda o državljanstvu, obrazac broj 13A, 0,3920 maraka, potvrda o državljanstvu, obrazac broj 13B 0,3920 KM, vjenčani list 1,72 marke.

U spomenute cijene uračunat je i PDV. Općine i gradovi plaćaju matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, potvrde o državljanstvu i vjenčani list po navedenim cijenama. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine. – Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine – navedeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

vecernji.ba

OGLASI

Loading