Select Page

Općina Posušje pruža podršku u radu osnovnoškolaca

Općina Posušje pruža podršku u radu osnovnoškolaca

U okviru edukacije ”Servisno učenje – učenje kroz angažman”, u organizaciji MIOS Tuzla i Zavoda za odgoj i obrazovanje ŽZH, učenici šestih razreda OŠ Ivana Mažuranića posjetili danas Općinu Posušje, gdje su domaćine upoznali s aktivnostima. Jedan od ciljeva akcije je podizanje svijesti učenika o zaštiti okoliša, pa su se zato odlučili na postavljanje kanti za prikupljanje starog papira, između ostalog i u zgradi Općine, koji će se kasnije reciklirati.

Servisno učenje ili učenje kroz angažman podrazumijeva izgradnju dječjih kompetencija kako bi percipirali i rješavali probleme u zajednici prema mogućnostima i uzrastu. Naglasak je na učenju van učionice te povezivanje znanja koje djeca trebaju učiti u školi u svakodnevnim životom. Servisno učenje odlikuje snažna veza između sadržaja nastavnog plana i programa te servisa koje učenici mogu pružiti u zajednici odnosno balans učenja i servisa.

Kordinatori projekta su zaposlenice središnje osnovne škole u Posušju Ivana Bago i Ljiljana Pirić, a neki od ciljeva projekta su:

  • Primjenjivanje znanja koje su učenici stekli u školi
  • Potaknuti svijest o zaštiti okoliša, prošireno i na predstavnike lokalne zajednice u kontaktu sa školom
  • Razvijanje osjećaja – koristan u zajednici
  • Razvijanje kulture komunikacije
  • Dalji rad na projektu

Kao jednu od daljnjih aktivnosti, učenici su najavili upoznavanje šire javnosti s ovim projektom. U tu svrhu ispred Općine Posušje će sljedeći utorak biti postavljen info štand putem kojeg će se dijeliti informativni letci.

OGLASI

Loading