Select Page

Općina Posušje započinje iskorištavati beneficije BFC certifikata

Općina Posušje započinje iskorištavati beneficije BFC certifikata

Danas je u sali za sastanke Općine Posušje održan inicijalni sastanak na temu: Sredstva njemačkog Developp programa za invenstitore u BFC certificiranim općinama i gradovima u Federaciji BiH.

Na sastanku su bili nazočni predstavnici privatnog sektora (Sole d.o.o. i Meggle d.o.o.), Općinski načelnik Branko Bago, predstavnik Reginalne razvojne agencije REDAH-a i suradnici iz Jedinice za lokani ekonomski razvoj. Naime riječ je o projektu u okviru kojeg se s potencijalnim investitorima identificiraju projekti u certificiranim jedinicama lokalne samouprave te se aplicira na sredstva njemačkog Developpp programa. Potencijalnim invenstitorima je istaknuto kako u ovim projektnim prijedlozima mora postojati komercijalni interes investitora uz zadovoljenje određenih koristi za lokalnu zajednicu. U okviru projekata je moguće nabavljati opremu, prekvalificirati radnu snagu, surađivati sa obrazovnim institucijama i slično. Vrijednost dobijenog granta putem Developpp programa može biti 150,000 do 200,000 eura s tim da investitor mora uložiti još najmanje toliko.

Invenstitori su ovim putem dobili incijalne informacije koje su potrebne za razradnu njihovih “koncep nota” projekta kojeg je potrebno poslati donatorima.

Zaključeno je kako invenstitori imaju dosta konkretne prijedloge ideja za sufinaciranje od donator te se nastavlja daljnja suradnja Općine Posušje, privatnog sektora te REDAH-a koji je tehnilčka pomoć u ovom program.

Opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading