Select Page

Proračun za 2018. godinu 8 508 000,00 KM

Proračun za 2018. godinu 8 508 000,00 KM

Na 13. sjednici Općinskog vijeća općine Posušje usvojen je proračun općine Posušje za 2018. godinu koji iznosi 8 508 000,00 KM, što je za 9 % više u odnosu na plan proračuna za 2017. godinu. Najviše su na povećanje proračuna utjecala očekivana grant sredstva za ugovorne projekte iz IPA fondova, GIZ- a i razine ZHŽ koji će se uglavnom odraziti na razvoj poslovne zone, turizma i infrastrukture.

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Posušje za 2017. Godinu, a nakon usvajanja proračuna usvojili su i Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2018. godinu. Razmatrali su i izvješća o radu mjesnih zajednica u protekloj godini, za koje je vijećnik Ante Pavković kazao da bi trebale u budućnosti bolje komunicirati s općinskim službama, ali i međusobno. Vijećnik Zvonimir Širić je kazao da se vodstva mjesnih zajednica prije svega moraju aktivirati među vijećima na tim razinama, a onda preko predsjednika mjesne zajednice artikulirati svoje potrebe prema općinskim službama i vlastima.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o ažuriranom planu kapitalnih investicija za 2018. godinu. S obzirom da nakon provedene procedure ažuriranja Plana kapitalnih investicija nije bilo prijedloga za nadopunu ili prijedloga izmjena postojećeg programa kapitalnih investicija za 2018. godinu tim za ažuriranje Plana kapitalnih investicija je potvrdio postojeću listu na kojoj se nalazi 12 projekata. To su redom izgradnja vodovoda Rakitno, Posuško polje, Virsko polje, izgradnja pročistača pitke vode, izgradnja prve faze gradske kanalizacijske mreže, izgradnja sportsko- rekreacijskog i memorijalnog centra Vitez Mile Bošnjak, izgradnja hospicija, rješavanje lokalnih cesta, nogostupa i javne rasvjete u Osoju, izgradnja pročistača otpadnih voda u poduzetničkoj zoni Osrdak, te izgradnja puta Rakitno – Crvenice. Ukupna vrijednost kapitalnih projekata je 32 571 668.04 KM.

S obzirom na istek mandata, na još jedan mandat ravnatelja Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje imenovan je Pavo Lončar.

Dodajmo još kako je Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini financijske potpore za djecu bez oba roditelja, djecu čija su oba roditelja 100% invalidi i djecu samohranih roditelja koji su 100 % invalidi povučen s Dnevnog reda 13. sjednice.

posusje.net

OGLASI

Loading