Select Page

Otvoren je natječaj za prijem brucoša u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Otvoren je natječaj za prijem brucoša u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru otvorio natječaj za prijem i smještaj studenata prve godine (brucoša).

Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Ur.broj 87-XV/15 Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2019./2020. godinu raspisuje: NATJEČAJ za prijem studenata (brucoša) u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

I.

Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Natječaj) imaju svi redovidti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar.

II.

Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome Natječaju imaju studenti (brucoši) koji prvi put upisuju studij. Studenti (brucoši) koji prvi put upisuju studij ostvaruju pravo na apliciranju za prijem studenta u Studentski centar na temelju Natječaja kojeg Uprava Studentskog centra raspisuje u rujnu 2019. godine.

III.

Pravo na prijem u Studentski centar studenti ostvaruju na temelju ostvarenih bodova utvrđenih po Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

IV.

Studentski centar po ovom Natječaju prima 120 redovitih studenata Sveučilišta u Mostaru.

V.

Studentski centar raspodjelu i broj studenata koji zadovolje uvjete prema Pravilniku podjelit će prema županijama koje odrede točan broj studenata koje će subvencionirati.

VI.

Uz prijavu na Natječaj student je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Potvrdu o upisu na fakultet i redovitosti studiranja.
Svjedodžba III. i IV. razreda srednje škole ( fotokopije moraju biti ovjerene).
Izvadak iz matične knjige rođenih.
Potvrda MUP-a o stalnom mjestu prebivališta.
Studenti bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak iz matične knjige umrlih ili drugi odgovarajući dokaz.
Studenti čiji je roditelj poginuo kao pripadnik HVO-e , HV-e , MUP-a ili kao civilna žrtva rata prilaže potvrdu Ureda obrane o pogibiji i izvadak matične knjige umrlih.
Studenti sa stupnjom invadnosti prilažu rješenje o postotku tjelesnog oštećenja.
Studenti koji su djeca rastavljenih roditelja prilažu rješenje suda o rastavi braka.
Studenti bez jednog roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak matične knjige umrlih.
Studenti kojima se brat ili sestra školuju izvan mjesta prebivališta za svakog od njih prilažu :
a) izvadak matične knjige rođenih
b) potvrda fakulteta ili škole da su redoviti studenti ili učenici
c) potvrda MUP-a o prijavljenom boravku u mjestu školovanja
Studenti koji imaju brata ili sestru do završetka srednjeg obrazovanja , prilažu izvadak matične knjige rođenih i potvrdu škole.
Studenti koji su dobrovoljni darivatelj krvi prilažu fotokopiju knjižice iz koje je vidljivo da su dali najmanje dva puta krv .
Studenti koji su djeca invalida prilažu rješenje federalne ili županijske komisije o 100% invalidnosti roditelja.
VII.

Mjesto u Studentskom centru izravno dobivaju:

Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući djecu iz izvanbračne zajednice), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do punoljetstva, uz uvjet da nemaju već maksimalno zaostajanje od jedne godine na studiju na Sveučilištima u Mostaru.
Studentima s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti.
VIII.

Studenti koji dobiju smještaj u Studentskom centru dužni su prilikom useljenja priložiti:

Liječničko uvjerenje, bez kojeg neće moći useliti u Studentski centar
Potvrdu o uplati upisnine
Potvrdu o uplatiti stanarine za tekući mjesec
Indeks
Osobnu iskaznicu
IX.

Žalbe na rezultate objavljene rang liste upućuju se komisiji koja provodi Natječaj za prijem studenata u Studentski centar, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata. Žalbe se podnose u pisanom obliku na adresu : Studentski centar Sveučilišta u Mostaru , Komisija za žalbe, Stjepana Radića 84a, 88000 Mostar.

X.

Natječaj je otvoren od 26.08.2019 do 15.09.2019 godine. Prijava na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

XI.

Aplikacijski obrazac može se kupiti na blagajni Studentskog centra svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

XII.

Nepotpuni i neblagovremeni dokumenti neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti koji se prilažu moraju biti orginalni ili ovjerene fotokopije. Pristigla dokumentacija se ne vraća.

XIII.

Rezulati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Studentskog centra i na portalu Pogled.ba, najkasnije 15 dana od završetke Natječaja.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading