Select Page

Pejić: Od početka travnja nezaposlenim majkama 350 maraka porodiljne naknade

Pejić: Od početka travnja nezaposlenim majkama 350 maraka porodiljne naknade

Na inicijativu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH krajem ožujka su usvojene određene izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom koje su donijele povećanje prava majkama koje su nezaposlene, a koje su rodile nakon 7. travnja ove godine. Te izmjene Zakona odnose se na produljenje vremena primanja naknade za rodilje, kazao je za naš radio ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH dr. Tomislav Pejić. “Usvojenim izmjenama Zakona produženo je trajanje isplate potpore za žene – majke koje nisu u radnom odnosu sa šest mjeseci na dvanaest mjeseci. Primjena odredbi Zakona započela je 7. travnja ove godine, odnosno osmog dana od dana stupanja na snagu Zakona u Narodnim novinama naše županije, što je pak u skladu s Ustavom županije. Zakon se primjenjuje na sve postupke započete podnošenjem zahtijeva iza 7. travnja, odnosno na žene – majke koje nisu u radnom odnosu, a koje podnesu zahtijev od 7. travnja ove godine pa nadalje za isplatu potpore po osnovu novorođenog djeteta”, kazao je za naš radio ministar Pejić.

Također, odlukom Vlade ŽZH te naknade su povećane za sto maraka na mjesečnoj razini, tako da sve majke koje su nezaposlene, a koje su rodile nakon stupanja na snagu ovih izmjena Zakona, na godišnjoj razini će od naše županije primiti 4200 maraka raspoređenih kroz dvanaest mjeseci. “Odlukom Vlade ŽZH uvećan je i mjesečni iznos ove novčane potpore za žene – majke sa 250 na 350 maraka mjesečno”, istaknuo je ministar Pejić za naš radio. 

 

Ministar Pejić je odbacio kritike da je odluka kupljenje bodova u izbornoj godini govoreći da je odluka bila spremna ranije, ali ju je situacija s korona krizom odgodila. „Izborna godina nema utjecaja na donošenje ovih izmjena. Planom i programom Ministarstva je bilo predviđeno donošenje ovog Zakona još 2020. godine. Međutim, zbog izbijanja korona virusa nismo bili u mogućnosti osigurati proračunska sredstva za financiranje prava. Proračunom za 2022. godinu usvojenim 31. prosinca 2021. godine uspješno su osigurana sredstva, te je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH bilo u mogućnosti pokrenuti proceduru donošenja izmjena i dopuna Zakona“, kazao je ministar Pejić.

Također, komentirao je slučajeve majki koje su rodile ranije ove godine kazavši da je Zakon primjenjiv isključivo nakon što se donese, te da nažalost u ovom slučaju nisu postojali uvjeti da se u njega uvedu odredbe retroaktivne primjene zakona. „Zakon se primjenjuje od stupanja na snagu, odnosno od objave u službenom glasilu. To je osnovni postulat primjene zakona. Retroaktivna primjena zakona se određuje samo iznimno, u posebnim okolnostima koje u ovom slučaju ne postoje. Stupanje na snagu zakona je crta iza koje se primjenjuje novi propis  na sve zahtijeve podnesebe po novom propisu“, istaknuo je dr. Pejić.

Ove promjene se odnose isključivo na žene majke koje su nezaposlene. Porodiljne naknade onim majkama koje su u radnom odnosu isplaćuje poslodavac, nakon koje pak poslodavac refundira taj iznos od nadležnog županijskog Zavoda. „Žene – majke u radnom odnosu imaju pravo na naknadu plaće u iznosu od 70% plaće. Naknadu isplaćuje poslodavac, a istu refundira Zavod za zdrastveno osiguranje ŽZH. Refundira se iznos naknade koji je isplaćen sukladno riješenju Centra za socijalni rad u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva. Rokovi se poštuju i naknada se uredno refundira“, kazao je ministar Pejić.

Već spomenutim izmjenama Zakona o socijalnog zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom krajem ožujka u povoljan položaj dolaze one majke kojima je tijekom porodiljnog vremena istekao ugovor u radu. One će ostatak porodiljnog moći koristiti prava kao i nezaposlene majke naglasio je ministar Pejić. „Izmjenama zakona uzeli smo u obzir i žene – majke u radnom odnosu na određeno vrijeme koje su istekom ugovora o radu ostajale ujedno i bez daljnje isplate naknade plaće, tako da je sada propisano da žene – majke kojima je istekom ugovora o radu na određeno vrijeme prestao radni odnos, mogu do kraja porodiljnog dopusta koristiti pravo na novčanu potporu zanezaposlene majke“, istaknuo je ministar Pejić.

Dječiji dodatak

Kada je pak u pitanju dječiji dodatak, ministar Pejić je kazao da se dječiji dodatak može uskoro očekivati, ali da se on neće riješavati kroz Županiju. Naime, već tijekom ljeta očekuje se da vlada Federacije usvoji potrebne izmjene federalnog zakona iz područja zaštite obitelji i uvede jednistvenu visinu dječijeg doplatka za sve majke na području Federacije. „Uskoro se očekuje usvajanje federalnog zakona iz područja zaštite obitelji s djecom čija primjena započinje 1. srpnja 2022. godine od kada započinje isplata dječjeg dodatka u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako i u ŽZH u iznosu od 103 KM po djetetu. Uvjet za isplatu dječjeg dodatka je da primanja po članu obitelji ne prelaze iznos od 40% od najniže plaće u Federacije BiH, odnosno 217 KM po članu obitelji“, istaknuo je ministar Pejić.

Radioposusje.ba (Z. Pišković)

OGLASI

Loading