Select Page

POSUŠJE: Natječaj za najbolji literarni rad napisan na ikavici za 2016.

POSUŠJE: Natječaj za najbolji literarni rad napisan na ikavici za 2016.

Temeljem članka 28. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Posušje, a sa ciljem očuvanja izvornog jezičnog izričaja našega kraja – zapadno-hercegovačke ikavice Upravni odbor HKD Napredak podružnica Posušje raspisuje:

N A T J E Č A J

Za najbolji literarni rad napisan na našoj ikavici

1. Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju autori s područja općine Posušje.
2. Literarni radovi mogu biti napisani u obliku pjesme, kratke priče ili dramskog teksta.
3. Literarni radovi moraju biti napisani na ikavici koja se koristi na našem području.
4. Teme pjesme, kratke priče ili dramskog teksta trebaju biti motivi iz hercegovačkog života.
5. Radovi koji se prijavljuju ne smiju biti ranije objavljivani.
6. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, isključivo putem pošte na adresu – Hrvatsko kulturno društvo Napredak podružnica Posušje, fra Grga Martića b.b. 88240 Posušje, s naznakom „za Natječaj“.
7. Krajnji rok za prijave je 15. 07. 2016. godine.
8. Uz prijavu obavezno dostaviti kontakt (adresu, broj telefona ili mobilnog telefona).
9. Za najbolje radove, organizator će osigurati nagrade.
10. Najbolje radove iz Natječaja organizator može tiskati i objavljivati.
11. Prijavom na Natječaj, autori prihvaćaju uvjete Natječaja.

Posušje, 01. 06. 2016. godine

Predsjednik HKD Napredak
Podružnica Posušje
Ljubo Begić, prof.

Posušje.net

OGLASI

Loading