Select Page

Potpisan ugovor između Crvenog križa i Uprave civilne zaštite

Potpisan ugovor između Crvenog križa i Uprave civilne zaštite

U sjedištu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u Grudama potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.

Sukladno članku 15. Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Službene novine ŽZH“, broj: 5/17 i 21/17) Ugovor su potpisali dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Viktor Grbavac predsjednik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.

Ugovorom su utvrđena međusobna prava i obveze Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke i konkretni zadaci Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć, koja je formirana u Crvenom križu Županije Zapadnohercegovačke, u području zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja Službe kada ravnatelj Uprave i Županijski stožer civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o njenom angažiranju na zadacima zaštite i spašavanja na području Županije Zapadnohercegovačke.

„Uistinu je ovo veliki dan za našu Upravu, ali i za našu Županiju jer smo dobili još jednu službu koja će imati veoma važnu ulogu u fazi nastanka prirodne ili druge nesreće, u fazi otklanjanja i saniranja nastalih posljedica, a zadatke u funkciji preventivne zaštite ostvaruje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti. Uprava će ovisno o potrebi i mogućnostima, planirati odgovarajuća sredstva iz posebne naknade za zaštitu i spašavanje, kao i prema mogućnostima i dio sredstava iz proračuna Županije, a koja će se koristiti za nabavu opreme i tehničkih sredstava neophodnih za rad i funkcioniranje Službe, te za obuku i osposobljavanje njenih pripadnika“, rekao je prigodom potpisivanja ugovora dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

„U proteklih godinu dana imali smo dobru suradnju sa županijskom Upravom civilne zaštite i ovaj ugovor je potvrda i nastavak naše suradnje. U sklopu službe formirali smo četiri tima za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva, dva interventna tima za prvu medicinsku pomoć i tim za podršku i hitne intervencije“, rekao je Viktor Grbavac predsjednik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.

Za pročelnika Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć imenovan je Tomislav Miloš iz Gruda.
Potpisivanju Ugovora, osim potpisnika, nazočili su i predsjednik Skupštine Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke Srećko Mikulić, tajnik Crvenog križa ŽZH Josip Zelenika, članovi predsjedništva Crvenog križa ŽZH Vinka Đevenica i Srećko Mikulić i pomoćnik ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke Mladen Bošnjak.
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke do sada je potpisala Ugovore o međusobnim pravima i obvezama sa Službama za spašavanje s visina i drugih nepristupačnih mjesta s Gorskim službama spašavanja Posušje, Široki Brijeg, Grude i Ljubuški.

OGLASI

Loading