Select Page

Poziv na prezentaciju i javnu raspravu o Nacrtu Prostornog plana općine Posušje

Poziv na prezentaciju i javnu raspravu o Nacrtu Prostornog plana općine Posušje

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01 – 285/16
Posušje, 18.04.2016. godine

Na temelju članka 27. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,15/01 10/03 i 18/11 ) i članka 100. stavak 1. Statuta općine Posušje ( „ Službeni glasnik općine Posušje “ broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i na temelju ukazanih potreba donosim:

ODLUKU
o javnoj raspravi o Nacrtu Prostornog plana općine Posušje

I
Stavlja se na javnu raspravu Nacrt Prostornog plana općine Posušje. Sastavni dio ove Odluke je tekstualni i grafički prikaz Prostornog plana.

II
Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Posušje usvojena je od strane Općinskog vijeća općine Posušje, pod brojem: 01-23-140/09 od 29.05.2009. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Posušje usvojena je od strane Općinskog vijeća općine Posušje, pod brojem: 01-23-51/14 od 25.04.2014. godine.

III
Nositelj izrade Prostornog plana općine Posušje je Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.
Nacrt Prostornog plana općine Posušje izradio je konzorcij kojeg čine „Urbane Tehnike“ Zagreb, IGH Mostar, Građevinski fakultet Mostar i „UTB BiH“ Čitluk.

IV
Nacrt Prostornog plana općine Posušje stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 25.04. 2016. godine do 25.05.2016. godine.
Termin održavanja javne prezentacije je 25.04.2016. godine u 12 sati u kino dvorani, Trg hrvatskih branitelja b.b. u Posušju, općina Posušje.

V
Pozivaju se sve zainteresirane stranke, građani i javni subjekti da daju svoje eventualne primjedbe i prijedloge u pismenom obliku u vremenskom trajanju javne rasprave, najkasnije do 25.05.2016. godine. Primjedbe se mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi u šalter sali općine Posušje (šalter urbanizma) ili u pisanom obliku dostaviti Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjeku za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje i putem e-maila na službenu stranicu općine Posušje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Branko Bago

OGLASI

Loading