Select Page

Pravo na subvencije koristilo više od 8200 tvrtki, ali ipak je izgubljeno više od 12.000 radnih mjesta

Pravo na subvencije koristilo više od 8200 tvrtki, ali ipak je izgubljeno više od 12.000 radnih mjesta

Prema službenoj informaciji Vlade Federacije, egzaktni podaci govore da su gospodarski subjekti u značajnoj mjeri koristili odredbe Zakona.

Tako je ukupno subvencioniranje doprinosa za travanj, svibanj i lipanj iznosilo 89,9 milijuna KM, od čega u travnju 38,1 milijun maraka. Pravo na subvenciju u tom mjesecu ostvarile su 8243 pravne osobe (29,73% od ukupnog broja pravnih osoba). Za 134.261 osiguranika zaposlena kod pravnih osoba uplaćeni su doprinosi.

Za svibanj je izvršeno subvencioniranje ukupno 32,2 milijuna maraka, a pravo na subvenciju ostvarila je 7031 pravna osoba. U ovom mjesecu za 116.220 osiguranika uplaćeni su doprinosi. U lipnju je pak za subvencije izdvojeno ukupno 19,5 milijuna KM, a to pravo ostvarile su 4583 pravne osobe. Doprinosi su uplaćeni iza 68.520 osiguranika zaposlenih kod pravnih osoba.

Gospodarske aktivnosti mjerene stupnjem evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja oslikavaju stanje poslovanja kompanija u razdoblju prije proglašenja pandemije virusa COVID-19, razdoblju restriktivnih mjera i nakon popuštanja istih. U razdoblju siječanj – srpanj ove godine evidentirani promet bio je veći od 25 milijardi KM, odnosno 16,81% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast prometa u prva dva mjeseca bio je 1,9% veći u odnosu na te mjesece 2019., ali je, uslijed utjecaja pandemije i uvođenja restriktivnih mjera od ožujka 2020. godine, evidentirani promet počeo padati. Najveći pad prometa zabilježen je u travnju, i to 36,63% u odnosu na prethodni mjesec, dok je u lipnju i srpnju promet rastao u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupan broj obveznika koji su u prinudnoj naplati 31. srpnja bio je 72.562. Iznos njihova duga u evidencijama prinudne naplate županijskih poreznih ureda na kraju srpnja iznosio je 2,8 milijardi maraka (glavnica + kamata) bez troškova prinudne naplate. Porezna uprava nije vodila upravne postupke niti je posebnim aktima odobravala obustavu plaćanja po sporazumima o plaćanju duga u ratama, ali nije ni raskidala sporazume o prolongiranju plaćanja duga zbog neplaćanja rata i tekućih obveza. Ukupan broj obveznika kojima je odobrena obustava plaćanja po sporazumima (rata) i iznosi po mjesecima (za travanj, svibanj i lipanj 2020.) koji nisu platili rate, zaključno s danom slanja podataka (a nisu raskinuti sporazumi zbog neplaćanja), iznosi 227. Ukupno neplaćene rate za razdoblje travanj – srpanj iznose 4,5 milijuna KM.

Pad boja zaposlenih

Broj zaposlenih također je jedan od važnih pokazatelja stanja ekonomije, pa i učinka mjera koje su poduzimane na federalnoj i drugim razinama vlasti. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, na početku ove godine na evidencijama zaposlenih bile su registrirane 530.022 osobe, što je, u odnosu na početak 2019. godine, bilo povećanje za 1,76%, odnosno za 9151 zaposlenog. Stanje nesreće proglašeno polovinom ožujka 2020. godine, prouzročeno širenjem pandemije koronavirusa, dovelo je u veoma kratkom roku do prisilnog, djelomičnog ili potpunog prestanka rada gospodarskih subjekata i samozaposlenih, što se odrazilo na ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH, te je 15. ožujka broj zaposlenih bio 534.628, što je, u odnosu na početak ove godine, bio porast od 4606 zaposlenika. Međutim, već na kraju istog mjeseca (ožujka) broj zaposlenih smanjen je za 1083 zaposlenika u odnosu na početak godine.

Broj zaposlenih konstantno je padao do sredine svibnja, a onda je uslijed poduzetih mjera, ali i djelomične normalizacije gospodarskih aktivnosti i popuštanja restriktivnih epidemioloških mjera, došlo do stabilizacije. Tako je 15. kolovoza, prema podacima Porezne uprave FBiH, na evidenciji zaposlenih bilo 517.368 radnika, što je manje za 12.654 zaposlena u odnosu na isti dan 2019. godine.

vecernji.ba

OGLASI

Loading