Select Page

Pročistač na Senjakovini strateški infrastrukturni projekt Općine Posušje

Pročistač na Senjakovini strateški infrastrukturni projekt Općine Posušje

Jučer je u Općini Posušje održan sastanak na temu izgradnje pročistača pitke vode. Domaćin sastanka načelnik Branko Bago otvorio je sastanak, zahvalio se na dolasku predstavnicima Hrvatskih voda i to gđi. Irini Putici direktorici Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana te njenim kolegicama gđi. Mirjani Švonji i gđi. Barbari Vuletin.

Zahvalu za današnji dolazak i dosadašnje iskazanu susretljivost i poduzete aktivnosti Bago je uputio i gospodi Mirku Šarcu i Goranu Jelaviću iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Općina Posušje izgradnju pročistača pitke vode na Senjakovini u sklopu vodopskrbnog sustava općine Posušje kroz proteklih nekoliko godina pozicionira visoko na svojoj listi strateških infrastrukturnih projekata, a pomoć u provođenju ovog projekta od samog kreiranja njegove ideje pruža Ministarstvo gospodarstva ŽZH ispred kojeg je u sve aktivnosti uključen g. Ivan Bešlić, a neizostavno je i općinsko nadležno javno poduzeće JP Vodovod Posušje kojeg je na sastanku predstavljao direktor Frano Lebo.

Nakon uvodnog izlaganja načelnika o samom projektu i važnosti njegove realizacije za cjelokupno Posušje, ali i šire područje sjevernog dijela imotske krajine koje bi njime dobilo vodu za piće o čemu već postoji potpisan međunarodni ugovor o zajedničkom nastupu i distribuciji te vode razgovaralo se o daljnjim koracima u ovom procesu.

Sa strane Hrvatske partner na projektu su Hrvatske vode čiji su predstavnici u svim dosadašnjim aktivnostima iskazivali izrazitu susretljivost kako bi se ovim projektom polučili općekorisni rezultati za sve strane u njemu. Naime Općina Posušje nema mogućnosti samostalno iznijeti financijsku konstrukciju pročistača stoga su pojačane aktivnosti oko pronalaženja najboljeg modaliteta njegova financiranja gdje Hrvatske vode igraju odlučujuću ulogu u kreiranju najboljeg puta bilo kroz vlastita sredstva ili kroz udružena sredstva EU Fodova, Grada Imotskog i same Općine Posušje .

S druge strane Grad Imotski ovim projektom konačno bi riješio problem opskrbe pitkom vodom domaćinstava u svojim sjevernim područjima koji zbog problematične konfiguracije terena ne mogu koristiti vodu iz imotskog vodovoda.

Na kraju sastanka definirani su sljedeći koraci vezani uz izradu projektne dokumentacije nužne za realizaciju za Posušje ovog kapitalnog projekta. Svaki od sudionika preuzeo je određena zaduženja te je dogovoren kontinuirani nastavak suradnje po svim važnim pitanjima za ovaj projekt, a novi sastanak planiran je za kraj srpnja.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading