Select Page

Rang lista bh državljana dobitnika stipendije Republike Hrvatske

Rang lista bh državljana dobitnika stipendije Republike Hrvatske

Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2017./2018., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 500 stipendija za akademsku godinu 2017./2018., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Na Javni natječaj, koji je bio raspisan od 29. prosinca 2017. do 29. siječnja 2018. u propisanom roku je zaprimljeno 2.377 prijava. Od ukupno 1.928 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./2018. bodovalo je sve pristigle prijave i utvrdilo Prijedlog rang liste 500 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2017./2018. za svaku od kategorija studenata (Prijedlog rang liste u privitku).

Visina stipendije u iznosu od 700,00 kn mjesečno dodjeljuje se dobitnicima stipendije za razdoblje od 10 mjeseci u akademskoj godini 2017./2018. u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga rang liste na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zaključno s danom 27. travnja 2018. godine. Svaki student ima pravo uvida u vlastitu prijavu i dokumentaciju.

Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang liste kao i drugi kandidati, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da uvažavanje prigovora, odustajanje pojedinih dobitnika stipendije u korist druge stipendije i sl., može dovesti do pomicanja rang mjesta studenata na Konačnoj rang listi, slijedom čega se pojedini dobitnici stipendije mogu naknadno naći ispod crte dobitnika stipendije na Konačnoj rang listi.

Popis možete pogledati OVDJE.

Konačna rang lista i konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a studenti koji ostvaruju pravo na stipendiju, bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju, stoji na službenim stranicama Državnog ureda za Hrvate izvan RH.

OGLASI

Loading