Select Page

REVIZIJA UTVRDILA: ‘Platformaška’ vlast podijelila bez nadzora više od 34 mil. KM, pojedinci dobili skoro milijun

REVIZIJA UTVRDILA: ‘Platformaška’ vlast podijelila bez nadzora više od 34 mil. KM, pojedinci dobili skoro milijun

U razdoblju od 2011. do 2014. “platformaška” vlast je iz proračuna Federacije BiH i županija za tekuću rezervu potrošila više od 34 milijuna maraka, od čega je više od 89,5 posto novca potrošeno netransparentno i bez bilo kakvog nadzora, piše Večernji list BIH.

Nitko nije odgovarao

Ovu skandaloznu informaciju u svom najnovijem izvješću iznio je tim iz Ureda za reviziju rada institucija FBiH, napominjući kako je u podjeli tog novca uočen izostanak transparentnosti i primjerene kontrole. Zbog toga financijska sredstva iz tekuće rezerve koriste nenamjenski, a revizori su napomenuli kako je iz godine u godinu primijećen trend rasta nenamjenskog utroška navedenih sredstava. Oni su iznijeli i konkretne brojke za svoju tvrdnju napominjući kako je u razdoblju od 2011. do 2014. iz proračuna FBiH i županija za tekuću rezervu utrošeno 34,278.324 KM. Federalni proračunski korisnici od tog iznosa utrošili su oko 21 milijun KM, od čega je samo 5,14 posto potrošeno namjenski, dok su županije iz iste stavke potrošile 13 milijuna KM, od čega je 3,73 posto potrošeno namjenski. Simptomatičan je podatak da se u tri godine pojedincima podijelilo više od 952.000 maraka, a da zato nitko ne odgovara. Iako je bilo dužno, kako napominje revizijski tim, “Ministarstvo financija FBiH zahtjeve za dodjelu sredstava tekuće rezerve nije analiziralo odgovorno i dodjeljivalo iste s gledišta hitnosti, opravdanosti i mogućnosti dodjele, imajući u vidu za koje su se svrhe sredstva odobravala u revidiranom razdoblju. Zakonom je propisano da se sredstva tekuće rezerve mogu koristiti isključivo za financiranje nepredviđenih rashoda, izvanrednih situacija ili neočekivanih događaja i u tu svrhu se planiraju u proračunima. Proračunska izdvajanja za tekuću rezervu ne smiju preći tri posto ukupnih prihoda, isključujući primitke”.

Analiza revizijskog tima

Nakon analize revizijski tim je došao do saznanja da se ova sredstva dulji niz godina ne koriste na transparentan način, da se u najvećem dijelu ne koriste za hitne i nepredviđene situacije, već se ista koriste za financiranje tekućeg poslovanja, da se sredstva dodjeljuju pojedincima po različitim osnovama, kao i institucijama nižih razina vlasti koje se već financiraju iz nekog proračuna. Analizom je utvrđeno da se novcem tekuće rezerve financiraju uglavnom različite udruge građana i kulturno-umjetnička društva, športski klubovi i udruge, vjerske i humanitarne organizacije, mediji, pojedinci…

“Utvrđeno je da nisu poštovana tri temeljna principa na kojima se temelji revizija učinka, a to su ekonomičnost, učinkovitost i efektivnost. Vidljivo je da najveći dio sredstava nije odobren u skladu sa zakonskom namjenom sredstava tekućih rezervi. Međutim, ne postoje zakonske odredbe koje bi utvrđivale konzekvencije za odgovorne osobe koje su odobrile, ni za odgovorne subjekte kojima su odobrena sredstva tekućih rezervi i koja su utrošena nenamjenski”, stoji u izvješću Ureda za reviziju rada institucija FBiH. Prema nalazu od federalnih ministarstava, najveći iznos sredstava tekućih rezervi potrošilo je Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida rata u iznosu od 5,794.386 KM.

vecernji.ba

OGLASI

Loading