Select Page

Sanirana divlja deponija ispod spomenika Ludviga Pavlovića

Sanirana divlja deponija ispod spomenika Ludviga Pavlovića

Uz mehanizaciju i ljudstvo danas je saniranja divlja deponija ispod spomenika Ludviga Pavlovića. Cijela akcija je popraćena snimanjem kadrova za potrebe dokumentarnog filma Eko zona.

Jutros je doslovno preorano područje divlje deponije. Sve što je bilo moguće iščupati, izvući, povući, odrađenom je na terenu.

“Dečki su se spuštali 30-40 metara u rivine kako bi izvukli dvadesetak guma (kamiona i auta). Bager je izvlačio sa samog ruba. Neka područja su praktički van dometa.

Mješavine komunalnog i građevinskog otpada pomiješane s niskim granjem i mrtvim životinjama odaju trulež i dekadentnost. ” – poručili su iz Udruge Apollo.

Akcija čišćenja provedena je shodno epidemiološkoj situaciji, tako da je na terenu bio optimalan i dovoljan broj ljudi.

Ispred udruge zahvaljuju se: Branku Biški Panki (inicijator akcije), Frani Piškoviću (bager), Luciji Pekas – koordinacija službi, Anti Begiću – načelniku Općine Posušje, Branku Leki – predsjednik Crvenog Križa općine Posušje, Vinku Kovaču – ZUVVPDR RH, Ivanu Ramljaku – snimatelj, GSS-u općine Posušje
Vatrogasno društvo Posušje, HP Društvo Pločno Posušje, J. P. Vodovod Komunalno Posušje ( dovoz kada i odvoz otpada), Eko život d.o.o. Tuzla, J. P. Urbikom d.o.o. Posušje i medijima koji su ispratili akciju.

Iz ureda načelnika tijekom idućih mjeseci najavljen je pojačan inspekcijski nadzor s ciljem na širem području grada, s ciljem sprječavanja daljnjeg stvaranja divljih deponija te identifikacije pravnih i fizičkih lica koja učestvuju u njihovom formiranju.

Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema suvremenog svijeta. Podsjetimo, divlja odlagališta otpada predstavljaju jedan od gorućih problema u BiH, koje uzrokuju najčešće ne neodgovorni pojedinci.

UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

Danas nastavak aktivnosti na uklanjanju divljih deponija sa područja Općine Ilidža. Građevinske mašine zajedno sa kamionima do sada su uklonili približno 12 tona otpada sa tri lokacije, u ulici Poligonska, Mali kiseljak i Rimski most. Nastavljamo aktivnosti danas i sutra.

Apelira se na prijavu neodgovornih pojedinaca koji otpad odlažu na mjesta koja nisu predviđena za to i tako uništavaju naš okoliš.

Posušje. Net, UdrugaApollo/ Foto : Apollo

OGLASI

Loading