Select Page

Vlada ŽZH: Suglasnost na ugovor s “Marija naša nada” i sredstva Edukacijsko-rehabilitacijskom centru u Ljubuškom

Vlada ŽZH: Suglasnost na ugovor s “Marija naša nada” i sredstva Edukacijsko-rehabilitacijskom centru u Ljubuškom
U četvrtak, 15. travnja 2021. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u dvorani za sastanke Skupštine ŽZH u Širokom Brijegu, održana je 87. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na ovoj sjednici Vlada je donijela više odluka, priopćeno je dan kasnije.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o sklapanju Ugovora s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju “Marija-Naša Nada” za 2021. godinu.

Također, donesena je Odluka o odobravanju isplate sredstava Edukacijsko-rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu te Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o sklapanju ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju Ljubuški za 2021. godinu.

Usto, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima za period travanj-lipanj 2021. godine (II. kvartal 2021. godine).

Vlada je donijela i Odluku o korištenju sredstava “Kapitalni izdaci – nabava udžbenika” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2021. godinu, Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskoj općini Osoje na području općine Posušje, Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskim općinama Vinjani i Sutina Virska na području općine Posušje, Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskim općinama Bašići, Osoje, Posušje i Bešlići na području općine Posušje.

Nadalje, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. 6149/1 k.o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg, Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja uz obveznu objavu javnog oglasa u jednim dnevnim novinama, Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2021. godini te Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2021. godinu.

Nakon odluka, na dnevnom redu su se našla i tri izvješća.

Vlada je usvojila Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2020. godinu, Izvješće o poslovanju Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu i Izvješće o radu Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2020. godinu.

Na koncu sjednice Vlada je usvojila Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2021. godinu, priopćeno je.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading