Select Page

U 25 godina djelovanja ALU Široki Brijeg postala je respektabilna i prepoznatljiva visokoškolska ustanova

U 25 godina djelovanja ALU Široki Brijeg postala je respektabilna i prepoznatljiva visokoškolska ustanova

Akademija likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu članica je Sveučilišta u Mostaru i jedina članica iz klasifikacijskoga područja umjetnosti i kao takva duša je Sveučilišta. Također, jedina je sastavnica Sveučilišta kojoj nije sjedište u Mostaru. O radu i aktivnostima Akademije portal SUMsova.ba razgovarao je s dekanom red. prof. Stjepanom Skokom.

Ukratko smo predstavili Akademiju, što biste još istaknuli?

U 25 godina djelovanja Akademija likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu postala je respektabilna i prepoznatljiva visokoškolska ustanova, kako u okvirima Bosne i Hercegovine tako i izvan njezinih granica. Na njoj su, uz domaće studente, studirali i studiraju studenti iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Kosova, Njemačke, Slovačke, Ukrajine, Italije i Kanade. Brojni naši diplomirani studenti ostvarili su zapažene uloge na domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni. Veliki broj naših bivših studenata danas radi u brojnim kulturnim ustanovama kod nas i u inozemstvu gdje uspješno pridonose razvitku umjetnosti i kulture općenito.

Koji studijski programi, odnosno koji odjeli trenutačno djeluju na preddiplomskom i diplomskom studiju ALU?

Na Akademiji likovnih umjetnosti nastava se izvodi na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Slikarstva, Kiparstva i Grafike po starom planu i programu te na tri preddiplomska i pet diplomskih studija. Riječ je o preddiplomskim studijima Slikarstva, Kiparstva i Grafike, zatim diplomskim studijima Slikarstva, Kiparstva, Grafike, Grafičkog dizajna te Video montaže i režije.

Gdje se Akademija predstavila sa svojim umjetničkim radom u posljednjih nekoliko godina?

Osim prepoznatljivosti u polju nastave i edukacije studenata, Akademija se predstavlja i radom svoga nastavničkog kadra na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Uz samostalni angažman nastavnika, Akademija je također inicijator, organizator i suorganizator brojnih izlagačkih aktivnosti od kojih u posljednje vrijeme vrijedi istaknuti predstavljanje Akademije s izložbom nastavnika i studenata redovitih i doktorskih studija u sjedištu UN-a u Beču. Izložba je realizirana 16. travnja 2019. na poziv Međunarodne organizacije za kulturnu raznolikost ICDO. Također vrijedi izdvojiti i međunarodnu izložbu INTERACADEMIA u organizaciji ALU Široki Brijeg i udruge građana KRUG iz Mostara na kojoj su se uz domaćina predstavile i umjetničke akademije iz Trebinja, Sarajeva, Banjaluke, Zagreba, Splita, Rijeke, Beograda, Novog Sada i Cetinja u svibnju 2019. godine.

Akademija je poznata, osim u nastavnom i umjetničkom segmentu, također i po svome stručnom radu. U njezinu sklopu otvorene su i radionice koje su danas Akademiju učinile i tržišno konkurentnom. O kojim je radionicama riječ?

Tako je, u akademskoj 2019./2020. godini pokrenute su radionice za obradu metala i stakla, a u njihovom sklopu osposobljene su ljevaonica i radionica za izradu vitraja. Spomenute radionice studentima Akademije likovnih umjetnosti predstavljaju dodatne prostore za stvaranje novih umjetničkih djela. Osim što služe studentskoj praksi, one su otvorene za suradnju s drugim umjetnicima izvan naše Akademije koji u njima mogu realizirati vlastite umjetnine, a ujedno se i educirati kroz praktičnu primjenu. One su u prvom redu zamišljene i pokrenute kako bi studentima omogućile praktičnu primjenu znanja i vještina koja stječu kroz teorijsku nastavu i kao takve dodatno ojačavaju studentsku praksu na ALU koja je od iznimnog značaja za oblik nastave kakav se izvodi na ALU jer praktična nastava ujedno predstavlja i najzastupljeniji oblik nastave na umjetničkim akademijama. Pokretanjem radionica otvara se i mogućnost suradnje s gospodarstvom što predstavlja i proširenje djelatnosti Akademije na izvannastavni sektor i u ovom kratkom vremenu u kojemu su otvorene već je realizirano nekoliko projekata izrade vitraja za sakralne objekte u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj.

Što biste izdvojili u svome radu u posljednjih nekoliko godina? I uopće, što biste izdvojili kao najveće specifičnosti Akademije?

U posljednjih nekoliko godina svakako najznačajniji pomaci bili su otvaranje novih diplomskih studija i pokretanje radionica za obradu metala i stakla. U akademskoj 2019./2020. godini pokrenuli smo diplomski studij Grafičkog dizajna, a ove godine uspjeli smo pokrenuti i diplomski studij Video montaže i režije. Vrijedi napomenuti kako smo također u akademskoj 2018./2019. s dosadašnjeg integriranog (5+0) studija Slikarstva, Kiparstva i Grafike, prešli na (3+2) sustav, odnosno na dva ciklusa studiranja, preddiplomski i diplomski.

Možete li nam malo detaljnije objasniti kako funkcioniraju novootvoreni diplomski studiji „Video montaža i režija“ i „Grafički dizajn“? Odakle dolaze nastavnici? Kako ste ih uspjeli privući da se uključe za rad na Sveučilištu u Mostaru?

Diplomski studij Grafičkog dizajna pokrenuli smo 2019. godine u suradnji sa Sveučilištem Sjever, odnosno sveučilišnim centrom Varaždin, odakle nam dolaze i predavači na temeljnim kolegijima ovoga studija. Ostali nastavnici su djelatnici Akademije likovnih umjetnosti ili drugih fakulteta na Sveučilištu u Mostaru. Diplomski studij Video montaže i režije pokrenut je ove akademske godine, a njegov kadar čine profesori s akademija dramskih ili scenskih umjetnosti sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Sarajevu. Riječ je o eminentnim imenima iz grana režije, kamere i dramaturgije. Ostatak nastavnika također dolazi s naše Akademije i Sveučilišta u Mostaru. Također, kao vanjski i tehnički suradnici na video montaži i režiji, uključeni su članovi tvrtke KADAR iz Širokog Brijega u čijoj se organizaciji već duži niz godina održava etablirani Mediteran film festival.

Imate jedinstven poslijediplomski doktorski sveučilišni studij sakralne umjetnosti „Ars Sacra“. Odakle dolaze studenti koji studiraju na tom studiju?

Doktorski studij „Ars Sacra“ jedinstven je u svijetu jer je jedini takve vrste i kako mu ime govori vezan je uz sakralnu umjetnost. Doktorat se može upisati iz grana Slikarstva, Kiparstva i Grafike, a pored studenata s naše Akademije, na njemu su studirali ili studiraju i doktorandi iz Sarajeva, Dubrovnika, Rijeke, Vinkovaca, Osijeka, Prištine i drugih gradova iz regije. Čak imamo i doktoranda koji je diplomski studij završio u Firenci. Doktorski studij „Ars Sacra“ utemeljen je 2011. godine, studij traje tri godine (180 ECTS bodova) i izrastao je iz istoimenoga magistarskog studija. Trenutačno na njemu studira dvadesetak studenata, a do sada je uspješno obranilo disertacije osam doktoranada.

Koliko trenutačno studenata studira na Akademiji? Koliko ih ima po smjerovima?

Trenutačno na Akademiji na svim smjerovima studira 100 studenata. Prvu godinu preddiplomskog studija Slikarstva, Kiparstva i Grafike koja je zajednička za sve studente upisala su 22 studenta, na Slikarstvu ih je 11, Kiparstvu 5 i Grafici 9. Dakle ukupno 47 studenata na preddiplomskom studiju. Na integriranom studiju po starom programu imamo ukupno 37 studenata od kojih je 18 na Slikarstvu, 7 na Kiparstvu i 12 na Grafici. Na diplomskom studiju Grafičkog dizajna imamo 5 studenata, a na diplomskom studiju Video montaže i režije njih 11.

Uskoro se bliži još jedna promocija na ALU. Koliko ćemo ove godine dobiti magistara slikarstva, kiparstva i grafike? Kada se očekuje promocija prvih magistara grafičkog dizajna, odnosno magistara režije i montaže?

Da, 16. prosinca 2020. godine održat će se svečana dodjela diploma, a ove godine promovirat ćemo 16 magistara slikarstva, kiparstva i grafike. Prva promocija magistara grafičkog dizajna organizirat će se u sljedećoj akademskoj godini, a magistara video montaže i režije u akademskoj 2021./2022. godini.

Dali ste nam prikaz iznimnoga rasta i razvitka Vaše institucije u posljednjih nekoliko godina. Koji su Vaši planovi u bližoj i daljoj budućnosti?

Od osnutka do danas Akademija se konstantno unaprjeđivala i podizala razinu kvalitete svojih studijskih programa i razinu kvalitete studiranja. Puno je postignuto za relativno kratkih 25 godina njezina djelovanja, ali svakako postoji još prostora za razvitak, unaprjeđenje i širenje njezinih kapaciteta. Osnovni ciljevi u sljedećem razdoblju su zadržavanje dosegnute razine kvalitete tamo gdje smo zadovoljni te njezino unaprjeđenje na poljima gdje za to ima prostora. U relativno kratkom vremenu pokrenuli smo nove studijske programe i spomenute radionice na čijem jačanju, kvaliteti i prepoznatljivosti je potrebno još raditi u nadolazećem razdoblju. U našim dugoročnim planovima namjeravamo širiti umjetničku i stručnu djelatnost kroz otvaranje novih studijskih programa srodnih umjetničkom području i poljima likovnih, odnosno vizualnih umjetnosti.

Vrisak.info

OGLASI

Loading