Select Page

U šest godina u poljoprivredu u FBiH uloženo 407,649.826 KM

U šest godina u poljoprivredu u FBiH uloženo 407,649.826 KM

Vlada FBiH upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o investicijama u poljoprivrednom sektoru FBiH u razdoblju od 2012. do 2017., piše Večernji list BiH. U informaciji, pripremljenoj u skladu sa zaključkom Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, kojim je zaduženo to ministarstvo prikupiti podatke o investicijama u poljoprivredi u tom razdoblju, navedeno je kako je Zakonom o poljoprivredi i Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisana visina izdvajanja novčanih sredstava od minimalno 3 do 6 posto iznosa proračunskih prihoda i primanja u tekućoj godini proračuna FBiH. To, u apsolutnom iznosu, predstavlja od 82,428.842 KM do 164,857.684 KM (projekcija na osnovi ukupnog proračuna FBiH za 2017. u iznosu od 2.747,628.075 KM).

Bez potpore iz proračuna

Međutim, poznata je činjenica kako naprijed navedeni iznos proračunskih sredstava nije ispoštovan prilikom kreiranja i usvajanja proračuna FBiH za 2017., a također i od 2012. do ove godine nisu bila izdvojena novčana sredstva u postotku koji je zakonski utvrđen. S tim u vezi, zbog nedostatnih sredstava izdvojenih za poljoprivredu iz proračuna FBiH u razdoblju od 2012. do 2017. nije bilo novčane potpore za investicije u poljoprivrednom sektoru. U cilju realizacije zaključka Parlamenta FBiH, Ministarstvo je izradilo i prikupilo 1509 popunjenih anketnih upitnika, u kojima su sudjelovale 993 fizičke i 224 pravne osobe te 292 obrta. Analizom pristiglih anketnih upitnika utvrđeno je kako je visina ukupnih investicija u poljoprivrednom sektoru od 2012. do 2017. iznosila 407,649.826 KM.

Taj iznos dobiven je na osnovi podataka iz anketnih upitnika koje su dostavili klijenti, međutim, stvarni iznos investiranih sredstava nije moguće utvrditi bez dostavljanja dokaza o ulaganju u formi računa ili drugih relevantnih dokaza o ulaganju. Daljnjom analizom utvrđeni su iznosi investicija u tom razdoblju po pojedinačnim tipovima ulaganja. Od investicija u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za stočarstvo (izgradnju stajskih objekata i ostale investicije vezane uz te objekte) iznosile su 92,741.937 KM, za mehanizaciju i priključnu opremu za biljnu proizvodnju 44,526.794 KM, za žitarice i industrijsko bilje 2,359.444 KM te za voće, povrće, grožđe i gljive (staklenici i plastenici, višegodišnji nasadi voća, vinogradi i maslinici, proizvodnja gljiva, skladišta i hladnjače za voće, povrće, grožđe i gljive) 127,195.024 KM.

Pojedinačna ulaganja

Za preradu mlijeka (objekti za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda prateći objekti) investicije su iznosile 7,164.235 KM, preradu mesa (klaonice, prostorije za obavljanje prerade mesa i prateći objekti) 61,877.865 KM, preradu ribe (pogoni i prateći objekti) 7,551.000 KM, za preradu voća i povrća (pogoni za preradu voća, povrća, maslina, aromatičnoga i začinskoga bilja i gljiva te prateći objekti) 25,584.074 KM te za proizvodnju vina (izgradnja objekata za proizvodnju vina i pratećih objekata) 11,185.105 KM, piše Večernjak. Za kultivaciju zemljišta i kupnju sadnoga materijala – smilja investicije su iznosile 9,627.093 KM, za kupnju poljoprivrednog zemljišta 5,452.915 KM, stoke 926.550 KM, za pčelarstvo 275.900 KM te ostale investicije 11,181.890 KM.

OGLASI

Loading