Select Page

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI POLIGONA ZA OBUKU VATROGASACA I DRUGIH TIMOVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U OKVIRU PROJEKTA RESILIENT BORDER

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI POLIGONA ZA OBUKU VATROGASACA I DRUGIH TIMOVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U OKVIRU PROJEKTA RESILIENT BORDER

U Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ u Grudama, 4. kolovoza započeli su radovi na izgradnji poligona za obuku vatrogasaca i drugih timova za zaštitu i spašavanje.

Radove izvodi poduzeće Pušina d. o. o. Grude, a ukupna vrijednost ugovora je 131.661,67 KM bez PDV-a. Rok za završetak radova je siječanj 2023. godine. Aktivnost izgradnje i opremanja poligona je dio projekta ‘Povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica’, koji financira Europska unija kroz prekogranični program Bosna i Hercegovina – Crna Gora (IPA II).


Ravnatelj Razvojne agencije ŽZH HERAG Radoslav Luburić, ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH dr. sc. Drago Martinović i predstavnici Općine Grude, prisustovali su početku radova na izgradnji ovog objekta budući da isti predstavlja veliki značaj za širu zajednicu.

Svakodnevno svjedočimo prirodnim katastrofama i rizicima koji nas ugrožavaju i s kojima se teško nosimo sa svojim ograničenim resursima. Velike nesreće i katastrofe uzrokovane ekstremnim prirodnim pojavama ili djelovanjem čovjeka predstavljaju veliku opasnost za život i zdravlje ljudi te mogu iznenada i drastično narušiti društvenu ili ekološku ravnotežu, s razornim posljedicama za zajednicu u cjelini. Procjena rizika, prevencija katastrofa, jačanje spremnosti zajednice za odgovor i učinkovitu pomoć ako ili kada se katastrofa dogodi, temelj je učinkovitog sustava upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini. Stoga je od iznimne važnosti kontinuirano unaprjeđenje mjera smanjenja rizika i sustava upravljanja rizicima od katastrofa, kako bi se mogli nositi s posljedicama klimatskih promjena i katastrofa izazvanih čovjekom. Naglasak treba biti na proaktivnom upravljanju rizicima, odnosno prevenciji i pripravnosti, umjesto samo reagiranja kada se nesreća već dogodi, što je kamen temeljac suvremenog pristupa učinkovitom upravljanju rizicima od katastrofa. Nadalje, katastrofe se uglavnom ne događaju jednoj zemlji, već pogađaju cijelu regiju, bez obzira na državne granice, stoga je, osim jačanja kapaciteta i zakonodavstva na lokalnoj i nacionalnoj razini, potrebno uspostaviti regionalnu i međunarodnu suradnju u cilju prevencije, smanjenja i ublažavanja posljedica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih čovjekom.

Europska unija je prepoznala i podržala ovaj projekt jer on ima za cilj naprijed navedeno: provedbu kombinacije međusobno komplementarnih aktivnosti (uključujući umrežavanje, obuke, razmjenu iskustava, nabavu opreme za vatrogasne timove i ostale timove za zaštitu i spašavanje, nabavu opreme i kamera za rano otkrivanje požara, kampanje podizanja javne svijesti itd.), namijenjenih jačanju kapaciteta različitih dionika uključenih u sustav upravljanja rizicima u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Općini Herceg Novi, kako bi se značajno unaprijedila prevencija rizika i ukupno upravljanje posljedicama klimatskih promjena i katastrofa izazvanih čovjekom u ovom prekograničnom području.

Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 84% bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, Razvojna agencija županije Zapadnohercegovačke – HERAG kao vodeći partner (BiH), Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora). Provedba je započela u ožujku ove godine i trajati će 24 mjeseca.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading