Select Page

ZAVRŠENA OBUKA “EU FONDOVI I UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM)”

ZAVRŠENA OBUKA “EU FONDOVI I UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM)”

Završen je prvi ciklus obuke pod nazivom “EU fondovi i upravljanje projektnim ciklusom (PCM)” koju je i ove godine u Širokom Brijegu organizirao Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu REDAH, čiji su članovi sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata Nevzet Sefo, Admir Logo i Mirna Jelčić, održali obuku.

Obuka je bila namijenjena zaposlenicima svih institucija, gradova i općina u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i svim zainteresiranim predstavnicima mladih, studenata, nevladinog i privatnog sektora za ove teme, a cilj obuke je podizanje njihovih kapaciteta u području pripreme i pisanja projektnih prijedloga na javne pozive koji se raspisuju u okviru fondova Evropske unije, a koji stoje na raspolaganju Bosni i Hercegovini.

Prva dva dana obuke, 25. i 26. lipnja 2019. godine predavači su nastojali sudionicima na što je moguće zanimljiviji način približiti kako se izrađuje prijedlog projekata, analiza dionika, stablo problema, logički okvir, proračun projekta, te sve ostale neophodne komponente za izradu kvalitetnog projektnog prijedloga, dok su preostala dva dana, 2. i 3. srpnja 2019. godine bila namijenjena za praktični dio.

Naime, trideset sudionika obuke su bili podijeljeni u dvije grupe, u kojima su detaljno razrađivali projektne ideje u području turizma i energetske učinkovitosti izabrane na temelju stvarnih potreba u Županiji Zapadnohercegovačoj, kroz sve faze izrade projektnog prijedloga.

Nakon završetka teorijskog i praktičnog dijela obuke u trajanju od četiri dana predavači su svim sudionicima dodijelili certifikate o sudjelovanju te izrazili nadu da će im služiti kao motivacija da prate i šalju svoje projektne ideje na otvorene javne pozive u Bosni i Hercegovini, državama u okruženju i Europskoj uniji.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading