Select Page

ŽZH: Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i streljivu

ŽZH: Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i streljivu

Iz Ministarstva unutranjih poslova ŽZH je priopćeno da je u subotu 20. veljače 2021. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu.

„Ovim izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu uredit će se više pitanja, a za građane je najvažnije što će se urediti pitanje zamjene oružnih listova koji su izdani u SFRJ i u HR HB, a koji do sada nisu zamijenjeni“, priopćeno je iz MUP- a ŽZH.  „Naime, čl. 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu propisano je da „Fizičke osobe koje posjeduju oružne listove koji su izdani u SFRJ i u HR HB, a koje nisu zamijenili za nove isprave u zakonskim rokovima, mogu se zamijeniti u roku od  godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a uz zahtjev za zamjenu isprave o oružju moraju priložiti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta iz čl. 12. i posebnih uvjeta iz čl. 13. Izuzev točke b) istog članka““, priopćeno je.

„Pozivamo građane koji posjeduju oružne listove koji su izdani u SFRJ ili u HR HB, a koji te oružne listove nisu do sada zamijenili za nove isprave, da se jave u mjesno nadležnu Policijsku postaju te kod referenta za oružje podnesu zahtjev za zamjenu isprave o oružju“, priopćeno je iz MUP- a ŽZH.

Cijeli Zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i streljivu je na poveznici:

HTTPS://MUPZZH.BA/CONTENT/ZAKON-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-ZAKONA-O-ORU%C5%B…

Radioposusje.ba

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading