Select Page

BiH jedina u regiji zabilježila rast zaposlenih, U FBiH prosječno bilo zaposleno 450.121 radnika

BiH jedina u regiji zabilježila rast zaposlenih, U FBiH prosječno bilo zaposleno 450.121 radnika

U Izvješću o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2015. godini, kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, ističe se da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja je u posljednje dvije godine zabilježila rast broja zaposlenih, na što su svakako utjecali i programi i mjere aktivne politike zapošljavanja koje je u prethodnom razdoblju provodila Vlada FBiH i Federalni zavod u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje.

U FBiH je, navedeno je, u 2015. godini prosječno bilo zaposleno 450.121 radnika, što je u odnosu na prosjek 2014. godine (443.587) više za 6.534 radnika, odnosno 1,47 posto. Istovremeno, prosječan broj nezaposlenih u 2015. godini bio je 390.204 i u odnosu na prosjek 2014. godine (391.428) manji je za 1.224, odnosno 0,31 posto.

Također je, prvi put nakon višegodišnjeg povećanja, zabilježeno smanjenje nezaposlenosti u drugoj polovini godine, kada je broj nezaposlenih obično imao tendenciju rasta. U strukturnim obilježjima nezaposlenosti u Federaciji BiH nema važnijih promjena u odnosu na prethodne godine. To se i dalje ogleda u velikom broju stručnih osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih (269.267), od kojih 112.068 (41,62 posto) prvi put traže zaposlenje, te velikom broju nestručnih osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih (120.937).

Prosječna stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2015. godini iznosila je 46,43 posto i ima tendenciju pada od 0,44 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, stopa anketne nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2015. godini iznosila je 29,1 posto i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 0,7 posto. Krajem siječnja 2016. godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno 450.419 osoba, a krajem ožujka 452.958 osoba. Broj zaposlenih u ožujku je, u odnosu na prosjek iz 2015. godine, veći je za 0,9 posto.

Kako je danas istaknuto, u prva četiri mjeseca 2016. godine su sa evidencije nezaposlenih zbog zaposlenja brisane 31.804 osobe, dok se u istom razdoblju na evidenciju nezaposlenih zbog prestanka radnog odnosa prijavilo 21.457 osoba.

Istovremeno, krajem travnja 2016. godine u FBiH je bilo 377.926 nezaposlenih osoba, što je za čak 12.800 manje u odnosu na prosjek iz 2015. godine i predstavlja najveći pad u posljednjih osam godina.
Kreditno zaduženje za Koridor
Vlada FBiH danas je podržala četiri inicijative za kreditno zaduženje JP Autoceste Federacije BiH za Projekt Koridor Vc.

Jedna od njih odnosi se na kreditno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 40 milijuna eura za drugu fazu dionice Svilaj – Odžak.

Kreditom iste banke u iznosu do 100 milijuna eura bila bi financirana izgradnja poddionice tunel Kvanj – Buna, dok bi sredstva Europske investicijske banke (EIB) u iznosu do 76 milijuna bila namijenjena za poddionicu Nemila – Donja Gračanica, lot 1a tunel Zenica.

Prema jednoj od danas usvojenih inicijativa, poddionica Nemila – Donja Gračanica, lot 2 Vranduk – tunel Zenica bi trebala biti građena kreditnim sredstva OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) u iznosu do 49 milijuna eura.

Uvjet za sva ova kreditna zaduženja jeste da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM/litru i tako osigurana dugoročna održivost duga Autocesta FBiH i ublaženi rizici po Proračun Federacije BiH.

Konačne odluke o zaduženjima, za koje će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donesene po okončanju pregovora sa inozemnim kreditorima.
Provedba presude Europskog suda za ljudska prava
Vlada FBiH danas je prihvatila informaciju o statusu provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije, od 16.7.2014. godine.

Nakon rasprave, Vlada je dozvolila Republici Sloveniji ili njenom ovlaštenom zastupniku i tvrtki angažiranoj od strane Republike Slovenije, pristup dokumentaciji Ljubljanske banke d.d. Ljubljana – Glavna Filijala Sarajevo, o kojoj skrbi Vlada Federacije BiH, kako bi bila skenirana relevantna dokumentacija i izvršen prijenos tako skenirane dokumentacije u Republiku Sloveniju.

Ovlašteno je Federalno ministarstvo financija da, putem nadležnih organa Bosne i Hercegovine, dostavi Republici Sloveniji i sve druge podatke i dokumentaciju, a koje u svrhu provedbe presude zatraži Republika Slovenija.
Nabava cjepiva za imunizaciju

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila informaciju o realizaciji nabave cjepiva za provedbu Programa obveznih imunizacija stanovništva za 2016. godinu i donijela zaključak da će biti osiguravana sredstva u iznosu od 1.011.098 KM iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ ovogodišnjeg federalnog proračuna, radi nabave cjepiva potrebnih za neometano i kontinuirano provođenje ovog programa.

Zadužena su federalna ministarstva zdravstva i financija i Zavod za javno zdravstvo FBiH da poduzmu aktivnosti, svako u okviru svojih ovlasti, za osiguranje provedbe ovih zaključaka.
Kontrola cijena lijekova
Federalna vlada danas je usvojila informaciju o aktivnostima glede utvrđivanja novog Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini i Esencijalne liste lijekova u BiH na državnoj razini.

Kako je zaključeno, Vlada Federacije BiH će se obratiti Vijeću ministara BiH i tražiti žurno donošenje Esencijalne liste lijekova u BiH, kao i novog Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini, ali uz striktno poštivanje propisanih procedura utvrđenih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima. Vlada će, također, zatražiti od Vijeća ministara BiH da, prije donošenja novog Pravilnika, bude napravljena financijska simulacija njegove primjene u odnosu na sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja.

Od Vijeća ministara BiH bit će zatraženo i da, sukladno svojim ovlastima iz članka 15. stavak 2. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, žurno pristupi imenovanju Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, na temelju dostavljenih prijedloga entitetskih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo Brčko Distrikta BiH, priopćeno je iz Vlade FBiH.

vecernji.ba

OGLASI

Loading