Select Page

BODOVNA LISTA SVIH KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE ZA 2017/18 GODINU

BODOVNA LISTA SVIH KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE ZA 2017/18 GODINU

Broj: 01-1219/17

Posušje, 23.02.2018. godine

B O D O V N A L I S T A

svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2017/18 godinu

Red. broj Ime (ime oca) i prezime Bodovi ukupno
1. Kristijan (Jakov) Marić Izravno
2. Marijana (Marinko) Bašić 130
3. Antonela (Slobodan) Miličević* 130
4. Antonela (Ante) Galić 130
5. Ivana (Miroslav) Kovač 130
6. Gabrijela (Božo) Markota 120
7. Ivana (Zvonko) Galić 110
8. Viktorija (Slobodan) Jukić 105
9. Božana (Željko) Jurišić 105
10. Josipa (Marko) Galić 105
11. Josipa (Mario) Kovač 105
12. Gabriela (Ante) Pandža 100
13. Antonija (Ante) Boras 100
14. Lolita (Ante) Penava 100
15. Katarina (Mate) Tolo 95
16. Antonia (Vinko) Bogut 95
17. Ivana (Ivan) Jurišić 90
18. Mirna (Ante) Galić 90
19. Ivan (Blago) Bešlić 90
20. Josipa (Marija) Stipić 90
21. Marko (Ljubo) Jukić 90
22. Marko (Dominik) Ćuk 90
23. Anđela (Milan) Bešlić 85
24. Iva (Frano) Crnogorac 85
25. Stjepan (Marin) Jukić 80
26. Vlado (Miroslav) Širić 80
27. Martina (Jozo) Begić 80
28. Ivan (Vinko) Jažo 80
29. Josip (Veselko) Nenadić 80
30. Marina (Branko) Hrkać 75
31. Danijela (Blago) Ramljak 75
32. Kristina (Vinko) Čutura 75
33. Milan Mijo (Ivan) Đerek 75
34. Marijana (Zvonko) Sabljo 75
35. Josipa (Ljubo) Ćesić* 75
36. Josip (Ivan) Milićević 75
37. Dragica (Ljubko) Bagarić 70
38. Ana (Miro) Jukić 70
39. Ana (Blago) Kovač 65
40. Marina (Željko) Budimir 65
41. Petra (Nediljko) Galić 60
42. Magdalena (Zvonko) Petričušić 60
43. Ana (Nediljko) Karamatić 60
44. Srećko (Krešimir) Penava 60
45. Ivan (Ljubo) Ćesić* 60
46. Ivan (Željko) Galić 60
47. Marin (Slobodan) Zlopaša 55
48. Josip (Ferdo) Begić 55
49. Silvija (Frano) Sabljo 55
50. Anela (Ivan) Milićević 45
51. Petra (Žarko) Jurišić 45
52. Ana (Mario) Bašić 40
53. Josip (Ferdo) Milićević 40
54. Ivona (Milan) Galić 40
55. Marija (Branko) Čuljak 35
56. Jelena (Vinko) Bago 35
57. Gabrijel (Milan) Pirić 35
58. Branka (Željko) Bošnjak 35
59. Gabrijela (Željko) Miličević 30
60. Josip (Zoran) Lebo 25
61. Milka (Slobodan) Miličević* 120
Povjerenstvu su dostavljene 64 prijave na Natječaj, sve su pravovremene.

Nakon pregledane dokumentacije utvrđeno je da sljedeći kandidati nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju sukladno raspisanom natječaju i to:

Mia (Ljubo) Stipić, nije ovjerena izjava da ne prima drugu stipendiju;
Andrijana (Zoran) Begić, nije ovjerena izjava da ne prima drugu stipendiju i
Ivan (Vjekoslav) Penava, nije ovjerena izjava da ne prima drugu stipendiju.

Prijave naprijed navedenih kandidata nisu se razmatrale sukladno točki 7. Javnog natječaja.

Nadalje, utvrđeno je da je kandidat pod rednim brojem 1. sukladno članku 3. stavak 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13 – u daljem tekstu: Odluka), kao student bez oba roditelja, stekao pravo na stipendiju izravno bez bodovanja.

Člankom 14. iste Odluke propisano je: „Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat bez obzira na broj bodova, osim studenata bez oba roditelja i studenata čija su oba roditelja 100 % invalidi. Stoga, kandidat pod rednim brojem 61. stekao je pravo na stipendiju, ali kandidat pod rednim brojem 3. (sestra) ima veći broj bodova, te je Povjerenstvo suglasno da se stipendija dodijeli kandidatu pod rednim brojem 3. (sestri).

Napomena: Zvjezdica (*) kraj imena kandidata znači da su se na natječaj prijavila dva kandidata iz jedne obitelji.

Budući da je Javni natječaj raspisan za dodjelu 27 studentskih stipendija, a kandidati od rednog broja 25. do rednog broja 29. imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je ostvario više bodova po prvom ili sljedećem kriteriju iz članka 3. ove Odluke.

Povjerenstvo predlaže da se studentske stipendije dodjele kandidatima od rednog broja 1. do rednog broja 27.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po Natječaju općine Posušje, a u međuvremenu su dobili stipendije od drugih institucija, dužni su dostaviti izjavu da se odriču stipendije Općine Posušje ili potvrdu nadležne institucije da se odriču stipendije ostvarene u toj instituciji.

Student – kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja može uložiti prigovor Općinskom načelniku, u roku 8 (osam) dana od dana objave Bodovne liste na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.

Prigovor poslati na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Ulica fra Grge Martića 30, 88240 Posušje.

Konačna lista studenata koji su dobili stipendije općine Posušje objavit će se nakon isteka roka za prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i web stranici općine Posušje.

Povjerenstvo:

Zdenka Jažo, predsjednik _____________________
Andrijana Grabovac, član _____________________
Ivanka Arapović Galić, član _____________________

OGLASI

Loading