Select Page

FEDERALNA VLADA: Usvojena izvješća o projektu podrške zapošljavanju, smanjenja faktora rizika za zdravlje

FEDERALNA VLADA: Usvojena izvješća o projektu podrške zapošljavanju, smanjenja faktora rizika za zdravlje

Vlada FBiH donijela je odluku kojom je Federalnom ministarstvu zdravstva odobrila prenos nabavljenih stalnih sredstava u okviru provođenja Projekta smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini (RHRF).

S ciljem efikasnijeg obavljanja učestalih poslova i zadataka, donesena je odluka kojom se Federalnoj upravi civilne zaštite poklanja trajno oduzeta imovina – teretno motorno vozilo Mercedes Benz i prateća oprema – oduzeti presudama općinskih sudova u Gračanici i Kaknju.

Usvojena su tromjesečna izvješća o napretku projekata podrške zapošljavanju (ESP), smanjenja faktora rizika za zdravlje u BiH (RHRF) za razdoblje srpanj – rujan 2019. godine, kao i izvješće o provođenju projekta po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno s 30. 6. 2019. godine.

Federalna vlada upoznala se s izvješćem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, upravnih organizacija i institucija, te prihvatila 24. tromjesečno izvješće o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za razdoblje srpanj – rujan 2019. godine.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u prošloj godini i zadužila ovo ministarstvo da poduzme aktivnosti kako bi bila vraćena sredstava od korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak u skladu s potpisanim ugovorima.

OGLASI

Loading