Select Page

Mario Knezović novi predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje

Mario Knezović novi predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje

Danas je održana je 30. sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu se našlo 9 točaka, a sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika Željka Šego, zbog ostavke koju je dužnost predsjednika OV-a podnio Ivan Lončar.

Nakon rasprave o Dnevnom redu, isti je usvojen uz izmjenu prve točke koja je podijeljena na podtočku a i b i glasi: 1. a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Povjerenstva za izbor i imenovanja i 1. b) Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i člana Povjerenstva za izbor i imenovanja. Tako je nakon glasovanja po ovoj točki, Mario Knezović razriješen mjesta predsjednika ovog Povjerenstva i imenovan članom istog, dok ja na mjesto predsjednika, nakon razrješenja s mjesta člana, izabran Petar Pišković.

Potom je uslijedilo glasovanje o Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća općine Posušje te izboru novog kandidata na ovu poziciju. Nakon prijedloga imena kandidata, kojeg je vijećnicima iznio predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja, a potom i glasovanja, na ovu funkciju je izabran Mario Knezović, koji je potom preuzeo vođenje sjednice.

Nakon usvajanja točke prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za prostorno planiranje, kao i one o izboru novoga predsjednika ovog povjerenstva, vijećnici su razmatrali i Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1. do 30.9.2023. godine.

Također na ovoj sjednici predstavljen je vijećnicima i Nacrt Proračuna općine Posušje za 2024. godinu, koji će uskoro biti na javnom uvidu na službenim stranicama Općine te na oglasnoj ploči.

Iz područja urbanizma, katastra i imovinsko-pravnih odnosa usvojene su sljedeće točke:

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana CARSKI GAJ (Ulica

    Darke Ćurde)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana  POSUŠJE (naselje oko

    MUP-a Posušje)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO-POKLEČANI (Ivankovića

    groblje)

Sjednica je završena vijećničkim pitanjima, primjedbama i prijedlozima.

OGLASI

Loading