Select Page

Natječaj za književne nagrade «Fra Grgo Martić»

Natječaj za književne nagrade «Fra Grgo Martić»

Književna nagrada «Fra Grgo Martić» dodjeljuje se za: 1) najbolju zbirku poezije, 2) najbolju knjigu proze (roman, priče/novele, putopisi).

U objema kategorijama nagrade iznose po 2.000 KM. Autori nagrađenih rukopisa obvezuju se na ustupanje prava na prvo objavljivanje nagrađenih djela, a Fondacija/Zaklada obvezuje se na objavljivanje djela u roku od šest mjeseci od objavljivanja rezultata natječaja u nakladi od po 500 primjeraka. Autori, uz novčani iznos, dobivaju i po 250 primjeraka knjige.

Nagrade se dodjeljuju za neobjavljena djela (rukopise). Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, kojeg će imenovati Upravni odbor Zaklade/Fondacije.

Pravo natjecanja za Književnu nagradu «Fra Grgo Martić» imaju svi državljani BiH izuzev članova žirija i njihovih obitelji.

Natječaj je anoniman. Rukopisi moraju biti napisani na nekom od jezika naroda BiH, a šalju se pod šifrom. Šifra mora biti čitko ispisana na vanjskoj strani omotnice u kojoj se rukopis šalje, kao i na prvoj stranici rukopisa.

Uz rukopis se prilaže i zatvorena kuverta na kojoj također mora biti ispisana šifra, a u kuverti priloženi adresa, telefon, kopija osobne iskaznice (lične karte) autora te CD s kompletnim rukopisom. Kuverte s podacima o autorima otvaraju se komisijski, u prisutnosti svih članova Ocjenjivačkog suda, nakon što Ocjenjivački sud donese odluku o najboljim rukopisima.

Radovi se šalju na adresu: Književna Zaklada/Fondacija «Fra Grgo Martić», Polje bb (Zgrada «Boreasa»), 71260 Kreševo, s naznakom: Za Natječaj/Konkurs.

Natječaj je otvoren do 1.III.2015. godine. Obavijest o mjestu i terminu dodjele nagrada, kao i rezultati natječaja, bit će objavljeni na web stranici www.fragrgomartic.com.

OGLASI

Loading