Select Page

NOVE MJERE OSIGURANJA DJELATNIKA: Privatnici moraju prijaviti radnika dan nakon zaposlenja

NOVE MJERE OSIGURANJA DJELATNIKA: Privatnici moraju prijaviti radnika dan nakon zaposlenja

Nakon što je Vlada FBiH utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, vlasnici privatnih tvrtki više neće moći pri dolasku inspekcijskih službi za neprijavljene radnike prezentirati ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od tjedan dana, piše Večernji list BiH. Naime, obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu za upis u jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije početka rada osiguranika.

Nove zakonske odredbe

Promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se s danom njezina nastanka, a odjava osiguranja za zaposlenika najkasnije s danom prestanka rada osiguranika. Prilikom inspekcijskog nadzora, kontrole prijavljenih radnika i rada “na crno” uočeno je kako poslodavci za neprijavljene zaposlenike prezentiraju ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od sedam dana. Inspektori su primijetili kako poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja ugovora, koji unesu prije prezentiranja inspektorima.

Novim se zakonskim odredbama stvaraju pretpostavke za smanjenje broja slučajeva rada “na crno”, jačanje discipline u oblasti doprinosa i podnošenja prijava, prijave i odjave osiguranja, kao i promjena tijekom osiguranja u jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa. Jedan od osnovnih razloga za donošenje zakona je što obrazac prijave uplate doprinosa za dobrovoljno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima nije do sada bio propisan, što je prilikom ostvarivanja prava dobrovoljnih osiguranika stvaralo određene probleme. Inspekcijske službe ustvrdile su kako pojedini poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja ugovora o radu, koji unesu prije prezentiranja inspektorima.

Suzbiti rad na crno

U cilju suzbijanja navedene pojave rada “na crno” i povećanja discipline u oblasti doprinosa predloženim izmjenama zakona skraćuje se rok za podnošenje prijave. Navedena izmjena ne bi bila opterećenje za poslodavce jer mogu navedeni obrazac dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem. Predložene izmjene u vezi s uvidom osiguranika u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Porezna uprava Federacije BiH, u suradnji s FAR projektom USAID-a, pripremila online web-portal za osiguranike koji će na internetu moći provjeriti stanje uplaćenih doprinosa. Ubuduće će poslodavac, kao obveznik uplate doprinosa, podnositi Poreznoj upravi prijavu za upis u jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije početka rada osiguranika.

Također, promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se s danom nastanka, a odjava osiguranja najkasnije s danom prestanka rada osiguranika. Kad novi zakon bude na snazi, Porezna uprava Federacije BiH će svakom osiguraniku omogućiti, na internetu pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa. Porezna će uprava, na temelju zahtjeva osiguranika, izdavati potvrdu iz jedinstvenog sustava koja sadrži podatke o iznosu uplaćenih doprinosa. Osim toga, skraćuje se rok za podnošenje prijave obveznih osiguranja za zaposlenike, čime se eliminira mogućnost manipulacija vezano uz nepravodobno prijavljivanja zaposlenika. U budućnosti će svaki radnik moći provjeriti je li mu poslodavac uplatio osiguranje i u kojem iznosu.

vecernji.ba

OGLASI

Loading