Select Page

Odobren plasman kreditnih sredstava subjektima malog gospodarstva

Odobren plasman kreditnih sredstava subjektima malog gospodarstva

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, odobrila plasman sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne Banke FBiH i vode se na kontu “Dugoročni namjenski
depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta”, radi
realizacije Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”.

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodjeljivani na razdoblje do sedam godina, s grace periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto.

Cilj ovog kreditnog programa je pružanje financijske podrške subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i postojećeg broja subjekata malog gospodarstva i novo zapošljavanje. Kredit se daje na bazi komisijske kreditne linije putem Razvojne banke FBiH. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, pripadnost ciljnoj grupi, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj, te dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

Sredstva su namijenjena subjektima malog gospodarstva definirane po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području FBiH i najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava raspisuje resorno federalno ministarstvo, kojem se i podnose zahtjevi za dodjelu kredita.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je od 2008. do kraja 2019. godine za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetnistva i obrta”, ukupno izdvojeno i preneseno na depozitni račun kod Razvojne banke FBiH, na konto “Dugoročni namjenski depozit Vlade FBiH – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnistva i obrta”, 25.648.465 KM.

Kreditna sredstva po ovom programu predstavljaju instrument državne pomoći u obliku kredita s preferencijalnom kamatnom stopom. Intenzitet državne pomoći sadržan je u razlici između referentne i kamatne stope planirane Programom. Ova državna pomoć dodjeljuje se korisnicima po u skladu s Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoci u Federaciji BiH, prema kojoj iznos državne pomoći pojedinom gospodarskom subjektu ne prelazi 200.000 eura u razdobiju od tri uzastopne fiskalne godine

OGLASI

Loading