Select Page

Održana 17. finalna smotra “Projekt građanin/Ja građanin”

Održana 17. finalna smotra “Projekt građanin/Ja građanin”

Smotra je održana u sklopu programa Ljetne škole demokracije i ljudskih prava u periodu 20.-24.lipnja 2014. na više lokacija u Sarajevu i na Jahorini. Domaćini su bili Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS, u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Američkog veleposlanstva u Sarajevu.

Ljetna škola tradicionalno se organizira kao petodnevni program neformalnog obrazovanja i nagradno putovanje za pobjednike županijskih natjecanja iz praktičnog dijela nastave građanskog obrazovanja.

Na smotri je sudjelovalo 340 učenika i nastavnika/profesora iz 37 osnovnih i srednjih škola. Sudjelovali su, naravno, i naši učenici, predvođeni profesoricom Danicom Dutinom.

Prvi dan programa Ljetne škole organiziran je kao svečana Finalna smotra na kojoj su se, u velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH, predstavile najuspješnije ekipe. Drugi dan programa Ljetne škole učenici su u sarajevskim školama domaćinima pohađali prve radionice, a u poslijepodnevnim satima su trčali utrku za mlade „Želim znati i djelovati“. Nakon utrke uputili su se prema olimpijskoj planini Jahorini, gdje je organizirana trodnevna škola u prirodi s radionicama prema obrazovnom modulu „Učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ i malom školom izviđačkih i planinarskih aktivnosti.

Ljetna škola organizirana je s ciljem ispunjenja osnovne zadaće odgoja mladih u duhu nužnih pomicanja političke kulture prema promjenama u političkom razvoju same demokracije. Svojim konceptom ovaj program doprinosi povećanju tolerancije i demokracije lokalnih zajednica i osnažuje mlade ljude za aktivnu participaciju u procesima donošenja odluka u svim segmentima javnog života.

Grgur Posuski

OGLASI

Loading