Select Page

Studentske stipendije Općine Posušje za ak.godinu 2014./15.: Konačna bodovna lista

Studentske stipendije Općine Posušje za ak.godinu 2014./15.: Konačna bodovna lista

B O D O V N A L I S T A svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2014./15. godinu:

Red. broj
Ime (ime oca) Prezime
Bodovi ukupno
1.
Marinka (Marinko) Šušak
Izravno
2.
Tatjana (Ferdo) Penava
Izravno
3.
Marinela (Miro) Leko
145
4.
Ivan (Veljko) Bago
145
5.
Kristina (Ivan) Pišković
130
6.
Ivana – Marija (Ivan) Polić
120
7.
Iva (Dominik) Ćuk
115
8.
Ana (Nediljko) Galić
110
9.
Ivana (Milan) Stipić
110
10.
Mirela (Filip) Zovko
110
11.
Danijela (Blago) Mihalj
105
12.
Josipa (Dobroslav) Lončar
105
13.
Nikol (Žarko) Vranjković
105
14.
Josip (Ivan) Filipović
105
15.
Zrinka (Stanko) Jukić
105
16.
Ana (Mario) Bašić
100
17.
Josip (Milan) Milas
100
18.
Marija (Ljubo) Bešlić
95
19.
Antonija (Ante) Begić
95
20.
Ivana (Zoran) Begić
95
21.
Martina (Mario) Kovač
95
22.
Hrvoje (Ante) Čuić
90
23.
Josipa (Nediljko) Jurišić
90
24.
Josip (Slobodan) Jukić
90
25.
Kata (Tihomir) Oreč
85
26.
Ivana (Živko) Karamatić
85
27.
Josipa (Jozo) Bešlić
85
28.
Jelena (Ante) Đerek
85
U roku za prigovore pristiglo je pet (5) prigovora na Bodovnu listu svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2014/15 godinu, od kojih je samo jedan usvojen.
Uvidom u Zapisnik o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2014/15 godinu, utvrđeno je da je bodovanje izvršeno u skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10) i raspisanim Javnim natječajem, te je isto izvršeno prema dostavljenoj dokumentaciji.

Općinski načelnik

______________

Branko Bago

OGLASI

Loading