Select Page

Oglasilo se ministarstvo, najavljen sastanak s učenicima

Oglasilo se ministarstvo, najavljen sastanak s učenicima

Učenici srednjih škola u Posušju tri dana ovaj tjedan nisu bili na nastavi. Prema priopćenju koje su odaslali medijima, prosvjeduju u znak podrške svojim profesorima, ali i zaštite digniteta obrazovanja u posuškim srednjim školama. Portal posusje.net nije objavljivao ni jednu informaciju vezanu za ova događanja iz razloga što niti jedna informacija nije bila službena. Sve informacije koje smo dobivali i tražili protekla tri dana bile su neslužbene.

Nakon upita prema Gimnaziji fra Grge Martića odmah nam je rečeno da se u cijelom slučaju postupalo po nalogu nadležnog ministarstva. Nakon što smo uputili upit nadležnom Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke poslali su priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Povodom događanja u Gimnaziji fra Grge Martića Posušje, s obzirom na prozivanja Ministarstva obrazovanja, znanosti kulture i športa ŽZH u medijima kao glavnog krivca za navedenu situaciju, osjećamo obvezu iznijeti činjenice o ovom slučaju, ne navodeći imena djece budući da se radi o maloljetnicima koji pored svojih dužnosti imaju i različita prava, a jedno od najvažnijih je i pravo na zaštitu.

Sredinom lipnja prosvjetna inspekcija je dobila zahtjev od roditelja jednog djeteta za inspekcijskim nadzorom u Gimnaziji fra Grge Martića Posušje jer smatra da su ocjene nezakonito izvedene.

Županijska prosvjetna inspektorica, kao samostalno tijelo u Ministarstvu, je obavila nadzor i napravila Zapisnik prosvjetne inspekcije. U Zapisniku su evidentirane sve ocjene učenika i naređene hitne mjere u skladu sa Zakonom o prosvjetnoj inspekciji te se školi naredilo da poništi sporne ocjene. Nakon toga, prosvjetna inspekcija izdaje Rješenje i Odluku koji se dostavljaju svim zainteresiranim stranama.

Gimnazija odbija postupiti po Rješenju prosvjetne inspekcije i upućuje žalbu Ministarstvu na spomenuto rješenje. Ministarstvo žalbu uvažava i poništava Rješenje prosvjetne inspekcije. Nakon toga, roditelji učenika koji su bili predmetom ovog postupka, upućuju Gimnaziji, u skladu sa Zakonom o srednjem školstvu, zahtjev za preispitivanje ocjena. Nastavničko vijeće odbija zahtjeve, te roditelji pokreću upravni spor protiv rješenja Ministarstva na Županijskom sudu. Sud je, uzimajući u obzir hitnost postupka, jer je status djeteta u pitanju, dana 4. rujna 2017., donio presudu u kojoj je dao tumačenje članka 6. Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi te naredio Ministarstvu sljedeće:

U ponovljenom postupku Ministarstvo će donijeti novi upravni akt sukladno naprijed iznesenom pravnom shvaćanju suda, tj. tumačiti čl. 6 Pravilnika kako ga tumači sud u ovoj presudi, tj. da se učenikov uspjeh u pojedinom polugodištu u svakom predmetu ocjenjuje najmanje dva puta po svakom utvrđenom elementu koji je utvrdio nastavnik za svaki predmet.

Također je naveo da tumačenje navedenog članka ne smije biti na štetu i interes učenika u pogledu načina ocjenjivanja.

Ministarstvo je po toj presudi, koja je obvezujuća, donijelo novo rješenje te ga dostavilo školi na postupanje.

Razumijemo i stav drugih učenika koji se smatraju oštećenima te ovih dana ne dolaze na nastavu, no moraju shvatiti da je sudska presuda nešto što se mora ispoštovati, a da oni, kao učenici koji su upisani u neku školsku godinu pored svojih prava imaju i dužnosti kojih se trebaju pridržavati“, priopćenje je nadležnog ministarstva.

Sastanak s ministricom Mikulić

Iz Gimnazije fra Grge Martića javljaju da su dobili potvrdu iz Ministarstva da će ministrica Mikulić održati sastanak s učenicima Gimnazije u ponedjeljak u 13:15 sati. Naglašeno je da i roditelji mogu doći.

posusje.net

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading