Select Page

POREZNA UPRAVA: U Federaciji BiH 2.640 više zaposlenih

POREZNA UPRAVA: U Federaciji BiH 2.640 više zaposlenih

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 13. rujna 2021.godine iznosio je 529.537 i u odnosu na  broj zaposlenih na predhodno objavljeni podatak od 06. rujna 2021. godine kada je iznosio 526.897 je veći za 2.640.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osigurane osobe i sjedištu poslodavca na dan 13. rujna 2021. godine po županijama/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:

 | Autor :

Stanje broja zaposlenih na dan 13. rujna 2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po županijama i općinama može se vidjeti na linku.

OGLASI

Loading