Select Page

POSUŠJE: Pokušava se riješiti problem odvodnje

POSUŠJE: Pokušava se riješiti problem odvodnje

U vijećnici općine Posušje će se 11.11.2016. (petak) s početkom u 11.00 sati održati međunarodna konferencija: ”Financiranje infrastrukturnih projekata iz EU fondova u BiH – Rješavanje odvodnje općine Posušje i sprječavanje zagađenja u vodnom području Jadransko more”.

Skup se održava pod visokim pokroviteljstvom dr.sc. Dragana Čovića, hrvatskog člana Predsjedništva BiH i uz najavljeno prisustvo zastupnice u EU parlamentu Dubravke Šuica.

Očekuju se i predstavnici EU institucija u Bosni i Hercegovini kao i predstavnici nadležnih EU tijela u Bruxellesu.

Vodeće sektorske institucije podržale inicijativu

”Prilikom organizacije konferencije Općina se obratila mnogobrojnim državnim i EU institucijama, a posebno nas veseli što su vodeće europske sektorske institucije podržale inicijativu i najavile nastavak aktivnosti na rješavanju ovog važnog problema na području Hercegovine i južne Hrvatske”, priopćeno je iz Općine Posušje.

Direktor Europske agencije za zaštitu okoliša (EuropeanEnvironmentAgency) dr.sc. HansBruyninckxu svom dopisu od 31.10.2016. pozdravlja ideju organiziranja Konferencije u Posušjui ističe da je zaštita vodnih resursa na Jadranu i Mediteranu jedan od budućih prioriteta Agencije, koja će sukladno tome pratiti implementaciju zaključaka s ovog skupa. Tema zaštite voda na Zapadnom Balkanu već je do sada bila predmet PHARE i CARDS programa, a sada je dio pred-pristupnih procesa, zaključio je dr. Bruyninckx.

Konferencija će okupiti mnogobrojne lokalne, državne i europskeinstitucije, nadležne za korištenje EU fondova, financiranje komunalne infrastrukture i izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže. U programu sudjeluju domaći i međunarodni stručnjaci, projektanti i konzultanti za EU fondove te ugledni članovi akademske zajednice.

Stručna predavanja

Predviđene teme obrađuju problematiku koja u BiH predstavlja ključno ekološko, razvojno i socijalno pitanje, jer nedostatak kanalizacijske mreže snažno utječe na kvalitetu života, ali i na ispunjenje pred-pristupnih uvjeta za ulazak u EU.

Kroz stručna predavanja i diskusije predstavit će se stanje komunalne infrastrukture, slična vodoopskrbna problematika iz susjednih zemalja koja sugerira potrebu izgradnje pročistača na svim razinama u BiH.

Osim problematike odvodnje na području općine Posušje skup se fokusira na stanje podzemnih voda u širem vodnom području Jadranskog mora, jer postojeća onečišćenja prelaze okvire lokalnog područja Hercegovine, te zahvaćaju dijelove južne Hrvatske što bi ubrzo moglo stvoriti širi ekološki problem te postati okolišno pitanjena razini BiH, Hrvatske i Europske unije.

Organizator konferencije je općina Posušje, uz podršku Županije Zapadnohercegovačke i stručnog časopisa KOMUNAL www.komunal.hr, priopćeno je.

OGLASI

USKORO VELIKA BICIKLISTIČKA AVANTURA BLIDINJE BIKE FESTIVAL 2022.

𝐚 𝐯𝐞𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦 𝐳𝐚𝐝𝐨𝐯𝐨𝐥𝐣𝐬𝐭𝐯𝐨𝐦 𝐕𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐯𝐚𝐦𝐨 𝐧𝐚 𝐜̌𝐞𝐭𝐯𝐫𝐭𝐢 𝐩𝐨 𝐫𝐞𝐝𝐮 𝐛𝐢𝐜𝐢𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜̌𝐤𝐢 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ❞𝐁𝐥𝐢𝐝𝐢𝐧𝐣𝐞 𝐁𝐈𝐊𝐄...

Kreće anketiranje u Posušju

Anketa o radnoj snazi u Posušju provodit će kontinuirano tijekom cijele godine. Anketa se provodi...

Loading