Select Page

POSUŠJE: Pokušava se riješiti problem odvodnje

POSUŠJE: Pokušava se riješiti problem odvodnje

U vijećnici općine Posušje će se 11.11.2016. (petak) s početkom u 11.00 sati održati međunarodna konferencija: ”Financiranje infrastrukturnih projekata iz EU fondova u BiH – Rješavanje odvodnje općine Posušje i sprječavanje zagađenja u vodnom području Jadransko more”.

Skup se održava pod visokim pokroviteljstvom dr.sc. Dragana Čovića, hrvatskog člana Predsjedništva BiH i uz najavljeno prisustvo zastupnice u EU parlamentu Dubravke Šuica.

Očekuju se i predstavnici EU institucija u Bosni i Hercegovini kao i predstavnici nadležnih EU tijela u Bruxellesu.

Vodeće sektorske institucije podržale inicijativu

”Prilikom organizacije konferencije Općina se obratila mnogobrojnim državnim i EU institucijama, a posebno nas veseli što su vodeće europske sektorske institucije podržale inicijativu i najavile nastavak aktivnosti na rješavanju ovog važnog problema na području Hercegovine i južne Hrvatske”, priopćeno je iz Općine Posušje.

Direktor Europske agencije za zaštitu okoliša (EuropeanEnvironmentAgency) dr.sc. HansBruyninckxu svom dopisu od 31.10.2016. pozdravlja ideju organiziranja Konferencije u Posušjui ističe da je zaštita vodnih resursa na Jadranu i Mediteranu jedan od budućih prioriteta Agencije, koja će sukladno tome pratiti implementaciju zaključaka s ovog skupa. Tema zaštite voda na Zapadnom Balkanu već je do sada bila predmet PHARE i CARDS programa, a sada je dio pred-pristupnih procesa, zaključio je dr. Bruyninckx.

Konferencija će okupiti mnogobrojne lokalne, državne i europskeinstitucije, nadležne za korištenje EU fondova, financiranje komunalne infrastrukture i izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže. U programu sudjeluju domaći i međunarodni stručnjaci, projektanti i konzultanti za EU fondove te ugledni članovi akademske zajednice.

Stručna predavanja

Predviđene teme obrađuju problematiku koja u BiH predstavlja ključno ekološko, razvojno i socijalno pitanje, jer nedostatak kanalizacijske mreže snažno utječe na kvalitetu života, ali i na ispunjenje pred-pristupnih uvjeta za ulazak u EU.

Kroz stručna predavanja i diskusije predstavit će se stanje komunalne infrastrukture, slična vodoopskrbna problematika iz susjednih zemalja koja sugerira potrebu izgradnje pročistača na svim razinama u BiH.

Osim problematike odvodnje na području općine Posušje skup se fokusira na stanje podzemnih voda u širem vodnom području Jadranskog mora, jer postojeća onečišćenja prelaze okvire lokalnog područja Hercegovine, te zahvaćaju dijelove južne Hrvatske što bi ubrzo moglo stvoriti širi ekološki problem te postati okolišno pitanjena razini BiH, Hrvatske i Europske unije.

Organizator konferencije je općina Posušje, uz podršku Županije Zapadnohercegovačke i stručnog časopisa KOMUNAL www.komunal.hr, priopćeno je.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading