Select Page

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio rebalans proračuna

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio rebalans proračuna
Na izvanrednoj online sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, zastupnici su u četvrtak navečer s 58 glasova odobrili Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg federalnog proračuna.

Protiv je glasovalo 13 zastupnika, dok je devet bilo sudržano.

Rebalansirani proračun ukupno iznosi 5,5 milijardi KM, što je za 11 posto više od dosadašnjeg ukupnog iznosa, obrazložio je zastupnicima tijekom dana na ovoj sjednici federalni premijer Fadil Novalić.

Kazao je da se Vlada kao predlagač proračuna, u pripremi rebalansa, suočila s dvostrukim pritiskom – s jedne strane, sa sačinjavanjem relevantnih i realnih projekcija očekivanog umanjenja prihoda od poreza i doprinosa kao posljedicom pandemije koronavirusa, a s druge strane, potrebom da se planira stabilizacijski fond koji će osigurati značajan novac za pomoć gospodarstvu i gospodarskim subjektima u FBiH.

Projekcije na prihodovnoj strani se baziraju na očekivanom padu potrošnje, prvenstveno privatne, uslijed čega je očekivano smanjenje neto prihoda od neizravnih poreza 15 posto, zatim prihoda na dobit od 21 posto; doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje projicirani su u iznosu manjem za 15,2 posto (za 315 milijuna KM). Ovo posljednje je, po premijerovim riječima, u neto iznosu daleko najveća deformacija.

Vlada će u sljedećem razdoblju vrlo pažljivo pratiti naplatu ovih kategorija prihoda, pa će u slučaju značajanog odstupanja, poduzeti zakonom predviđene korektivne mjere. Naglašavam da je ovo vrijeme dostignutog vrhunca proglašene pandemije kornavirusa. Činjenica je da je i dalje potpuno nepoznato koliko će trajati i kako će se koliko-toliko normalizirati stanje. Vrlo je teško i nezahvalno napraviti projekcije kretanja makroekonomskih indikatora, naročito projekcije naplate prihoda od neizravnih poreza i doprinosa, kazao  je Novalić.

Rashodovna strana proračuna je pretrpjela značajne izmjene zbog potrebe da se pomogne gospodarstvu, odnosno planira značajan novac u stabilizacijskom fondu, dodao je premijer te kao karakteristiku proračunskog rebalansa naveo planiranih 500 milijuna KM u fondu za stabilizaciju gospodarstva, koji će poslužiti za primjenu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskiih posljedica u uvjetima pandemije, što je dio paketa mjera Vlade FBiH za pomoć gospodarstvu i gospodarskim subjektima.

Osim toga, Novalić je naveo planiranih 20 milijuna za uspostavu jamstvenog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 milijuna koji su već tamo alocirani, predstavljalo potencijal od 100 milijuna KM koji bi, u razgovoru s bankama, bio multiplicirani kapacitet jamstava u iznosu od 500 milijuna KM.

Dodatni 21 milijun KM planiran je rebalansom proračuna za zdravstvotri milijuna za karantene i 18 za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

Planirano je i 200 milijuna kao pomoć nižim razinama vlasti, županijama, u borbi s posljedicama epidemije, kazao je također federalni premijer.

Da bi rebalansirani proračun bio operativan, mora ga odobriti i Dom naroda Federalnog parlamenta.

OGLASI

Loading