Select Page

Ljubić i Raguž o zahtjevima Glasnovića

Ljubić i Raguž o zahtjevima Glasnovića

Zastupnici HDZ-a izabrani na listi 11. izborne jedinice, Božo Ljubić, predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske i Željko Raguž člana Odbora, očitovali su se u svezi zahtjeva zastupnika Željka Glasnovića prema Vladi Republike Hrvatske radi podrške parlamentarnoj većini. “5. svibnja 2017. godine, zastupnik u Hrvatskome saboru, general Željko Glasnović, podnio je zahtjev radi podrške parlamentarnoj većini prema Vladi Republike Hrvatske, u kojem traži da se što prije riješi pet navedenih točaka u zahtjevu. Prema navedenom zahtjevu, a zbog neutemeljenih insinuacija i optužbi na račun Premijera i članova Vlade o navodnoj političkoj korupciji, dužni smo Vas izvijestiti o traženim zahtjevima Zastupnika.

1. Isplata zaostataka pripadnicima HVO-a od Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske Ad1., Obrazloženje: Prema Prijedlogu Državnog proračuna za Republiku Hrvatsku za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, koji je donesen dana 15. prosinca 2016., vidljivo je kako Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ima isplatiti neisplaćene mirovine pripadnicima HVO-a sukladno međudržavnom sporazumu i ostvarenim pravima. Iz odgovora HZMO-a, na upit Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora od 15. ožujka stoji da Zavod počinje „uskoro“ s isplatama zaostalih mirovina pripadnicima HVO-a. Tako da ne stoje informacije u medijima da je Zavod „počeo ispunjavati zahtjeve zastupnika Glasnovića“ već da početak ovih isplata može biti samo koincidencija.

2. Da se Zakon o hrvatskim braniteljima što žurnije stavi u proceduru u Vladu Republike Hrvatske i potom u Hrvatski sabor Ad 2., Obrazloženje: Poznato je da je Zakon o pravima hrvatskih branitelja u završnoj fazi izrade, da su na izradi Zakona sudjelovali predstavnici krovnih braniteljskih udruga HVO-a, delegirani ispred Hrvatskog narodnog sabora B i H. Očekujemo da se Zakon u najskorijoj budućnosti stavi u saborsku proceduru s vjerom da će prava hrvatskih branitelja iz BiH biti na odgovarajući način riješena.

3. Da se što hitnije sazove plenarna sjednica po pitanju Hrvata u dijaspori i Bosni i Hercegovini što uključuje ukidanje nepotrebne birokracije, ažuriranje popisa svih Hrvata izvan Republike Hrvatske te ubrzavanje postupka dobivanja državljanstva za hrvatske građane u dijaspori Ad 3., Obrazloženje: Na 1. sjednici Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 9. Saziva Hrvatskoga sabora koja se održala dana 10. studenoga 2016. Odbor je jednoglasno donio zaključak da je potrebno održati plenarnu (tematsku) sjednicu Hrvatskoga sabora s točkom dnevnog reda: „Status Hrvata izvan Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini“. Temeljem navedenog zaključka, Odbor je dana 26. siječnja 2017. godine, uputio zahtjev prema predsjedniku Hrvatskoga sabora, Boži Petrovu radi održavanja plenarne (tematske) sjednice Hrvatskoga sabora. Plenum Sabora se posebno treba odrediti o obvezama koje Hrvatska ima temeljem Ustava ali i temeljem činjenice da je jamac i potpisnica i Washingtonskih i Daytonskih mirovnih sporazuma, u zaštiti jednakopravnosti Hrvata u B i H kao jednog od tri konstitutivna naroda, s obzirom da su prava Hrvatskog naroda narušena nametnutim revizijama ovih sporazuma na štetu Hrvata u B i H. Na sjednici bi se također raspravilo i o mjerama koje Hrvatska treba poduzimati u pitanjima zaštite prava hrvatskih manjina u susjednim zemljama i uključivanja hrvatske dijaspore u društveno politički i ekonomski život Hrvatske. U suradnji s Središnjim državnim uredom i Ministarstvom unutarnjih poslova, zaključeno ja de se žurno treba pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu koja će ubrzati procedure prijema Hrvata izvan Hrvatske u hrvatsko državljanstvo. Također Vas želimo izvijestiti da su i drugi saborski Odbori podržali inicijativu za održavanje plenarne (tematske) sjednice Hrvatskoga sabora kao što su Odbor za vanjsku politiku (zajednička sjednica Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske poslove, održana dana 16. prosinca 2016. na kojoj je također donijet zaključak za održavanjem posebne tematske sjednice posvećene Hrvatima u Bosni i Hercegovini) kao i Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora koji je također donio zaključak na 4. (tematskoj) sjednici Odbora na temu: „Uloga Hrvata u obrambenom ratu u Bosni i Hercegovini i posljedice“ koja je održana dana 03. veljače 2017., a koji je podržao stavljanje i održavanje rasprave o položaju Hrvata izvan Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je inicirao Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske na dnevni red plenarne sjednice Hrvatskoga sabora. Prema tome, možemo vidjeti kako je već prethodno pokrenuta inicijativa za održavanjem plenarne (tematske) sjednice Hrvatskoga sabora po pitanju Hrvata izvan Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na Hrvate u Bosni i Hercegovini, a koje je predloženo u zahtjevu zastupnika Željka Glasnovića.

4. Rješavanje problema dvostrukog oporezivanja inozemnih mirovina Ad 4., Obrazloženje: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske je na 2. sjednici koja je održana 8. prosinca 2016. godine razmotrio prijedloge članova na temelju čega je izrađen program rada Odbora za 9. Saziv Hrvatskoga sabora, kojeg su na kraju rasprave članovi Odbora jednoglasno podržali. U Programu rada Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, KLASA: 021-17/16- 12/02 URBROJ: 6521-12- 16-02; Odbor će se u svome radu posebice zalagati za analizu zakonodavstva koje se odnosi na prava i obveze vezane uz Hrvate izvan Republike Hrvatske radi poticanja povratka hrvatskog iseljeništva u Republiku Hrvatsku kao što su ubrzavanje primitka u hrvatsko državljanstvo, poticanje potpisivanja bilateralnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te zalaganje za potrebne izmjene odgovarajućih zakona koji će omogućiti svim hrvatskim državljanima i pripadnicima hrvatskog naroda olakšan povratak, kao i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

5. Izrada akcijskog plana za uključivanje gospodarstvenika iz dijaspore te donošenje Zakona u tu svrhu Ad5., Obrazloženje: Prema Programu rada Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 9. Sazivu Hrvatskoga sabora, KLASA: 021-17/16- 12/02, URBROJ: 6521-12- 16-02; Odbor se zalaže za uključivanje gospodarstvenika iz dijaspore što je i navedeno u Programu: -„zaštita prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, očuvanje i jačanje njihovog nacionalnog i narodnog identiteta, sustavno jačanje gospodarske suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, stvaranje klime i poduzimanje učinkovitih mjera za povratak iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku; – „povezivanje uspješnih hrvatskih gospodarstvenika i njihovih udruga, kao i svih drugih uspješnih Hrvata i hrvatskih organizacija izvan Republike Hrvatske s gospodarstvenicima, udrugama, institucijama i tijelima državne uprave unutar Republike Hrvatske, radi podupiranja projekata od značaja za Hrvate u Republici Hrvatskoj kao i radi jačanja utjecaja Hrvata i ugleda Republike Hrvatske u svijetu“. Također, važno je napomenuti da je po tom pitanju pokrenuto više inicijativa kroz suradnju sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatskom maticom iseljenika, Hrvatskim svjetskim kongresom i drugima, kao što je na primjer održavanje poslovne konferencije MEETING G2.2 – “Hrvati zajedno u biznisu”, Hrvatski iseljenički kongres i dr.

Zaključak: Temeljem navedenih obrazloženja evidentno je kako je rješavanje pitanja svih pet traženih točaka zahtjeva zastupnika Željka Glasnovića, već odavno uključeno u program rada Vlade Republike Hrvatske kao i u aktivnosti te program rada Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te ne može biti govora o bilo kakvim novim obvezama koje bi navodno opterećivale proračun, a pogotovo nema govora o navodnoj političkoj korupciji”, navodi se u priopćenju koje potpisuju Božo Ljubić i Željko Raguž.

vecernji.ba

OGLASI

Loading