Select Page

Priopćenje sa 28. sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenje sa 28. sjednice Skupštine ŽZH

Redovna Sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 28. po redu, održana je u petak 24. studenog 2017. godine, u Širokom Brijeg s početkom u 10 sati. Predsjednik Ante Mišetić predložio je Dnevni red koji se sastojao od šest točaka kojima je naknadno, na inicijativu predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a BiH g. Ivane Leke, dodana još jedna točka – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, (skraćeni postupak.) koja je skinuta s prošle sjednice SkupštineŽZH. Dnevni red je usvojen jednoglasno u ovom izmijenjenom obliku.

Prva točka Dnevnog reda se odnosi na zastupnička pitanja, primjedbe i prijedloge, a prvi se za riječ javio zastupnik Viktor Kvesić. Afirmativno se osvrnuo na inicijativu nabavke novih interventnih vatrogasnih vozila Vatrogasnim društvima na području ŽZH. Istaknuo je kako je ovu vijest negativno primila jedna politička stranka koja nije parlamentarna u Skupštini ŽZH a u javnost je istupila politikanskim priopćenjem na koje je Vlada ŽZH odgovorila i što se nastavilo dodatnim dopisivanjem. Upućuje pitanje premijeru Ćosiću kada će se vozila nabavljati i hoće li Vlada ŽZH ili neka od nadležnih ministarstava raspisivati natječaj, te hoće li općine imati udjela u sufinanciranju? Premijer Zdenko Ćosić ističe kako će općine participirati u nabavci vozila, Vlada će raspisati natječaj za leasing kuću, neće imati izravan utjecaj na nabavku vozila i podmirit će svoje obveze prema Leasing kući koja bude najpovoljnija na Javnom natječaju.

Zastupnica Marija Ćeškić je nazočne podsjetila kako je sudjelovala na konferenciji u Sarajevu pod nazivom „Multidisciplinarni pristup u prevenciji u borbi protiv nasilja u obitelji“ i zanima ju očitovanje Vlade ŽZH po pitanju ove problematike.

Zastupnik Ivan Landeka se osvrnuo na Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi koji su usvojeni na prethodnoj sjednici Skupštine ŽZH i referira se na usvojene Amandmane koje su uputili oporbeni zastupnici, a odnose se na besplatan prijevoz učenika u ŽZH. Prema riječima zastupnika Landeke, nakon nekoliko dana je na jednom od plaćeničkih portala objavljen naslov „Ništa od besplatnog prijevoza i besplatnih udžbenika za učenike u ŽZH“. Vrlo podlo, nekorektno i neistinito jer Amandmani na taj dio Zakona nisu usvojeni jer se nisu odnosili na te članke, ističe Landeka i dodaje da Zakoni omogućuju da ukoliko se predvide sredstva u Proračunu osigurati će se besplatni udžbenici i besplatni prijevoz. Treba istaknuti kako se sve obveze iz Proračuna isplaćuju redovito, a njegov Rebalans se radi zbog suficita i zastupnik je uvjeren kako će se u skoroj budućnosti doći do toga da udžbenici budu besplatni. Potrebno je točno i nepristrano informirati javnost, a ne iznositi neistine na internetskim portalima koji objavljuju nepotpisane informacije te je potrebno iznaći bolja zakonska rješenja za ovu problematiku koja se tiče informiranja javnosti i njihovog objavljavanja. Zastupnik Landeka poziva ministra unutarnjih poslova g . Borasa da se obrati nazočnima o ovoj tematici.

Zastupnica Mirela Čuvalo je uputila repliku izjavivši da je samo jedan Amandman imao krivi članak i ograđuje se od teme mogućeg plaćenog objavljivanja (dez)informacija na internetskim portalima. Medijski napis o kojem govori zastupnik Ivan Landeka preuzet je iz Dnevnog Lista, ističe Čuvalo. Smatra pozitivnim što Proračun ŽZH ide u pozitivnom smjeru i zajedno sa zastupnikom Landekom izražava nadu kako će udžbenici u budućnosti biti besplatni.

Ministar unutarnjih poslova ŽZH Zdravko Boras se obratio nazočnima i istaknuo kako se neće doticati internetskih portala o kojima se prethodno govorilo. Osvrnuo se na navodne afere i prijave koje se odnose na njega kao ministra te na pitanje zastupnika Tomislava Topića s prethodnih sjednica o radarskoj kontroli prometa na cestama u ŽZH, odnosno naplati novčanih kazna. Podsjeća kako je u odgovoru zastupniku dostavio i usporedbu s 2016. godinom koja jasno dokazuje smanjenje prometnih nesreća u 2017. u odnosu na godinu prije kao i manji broj smtrno stradalih osoba u prometu. Ministar Boras dodaje: „Stalno se neka priča plasira da smo mi radar županija, gospodo mi smo radili samo na sigurnosti prometa koji je bio zabrinjavajući, jedne preventivne stvari i ja vas kao zastupnike moram izvijestiti – mi nismo unijeli nikakve nove radare, nego smo zajedno s općinama analizirali krizne točke i postavili kućišta za prijenosne radare koji imaju lokacijske dozvole i propisno su obilježeni što je napravilo ogroman iskorak u prometnoj sigurnosti na cestama ŽZH.“

Ministar Boras se dotakao i svojevrsnog priopćenja ŽO HDZ-a 1990. u kojem se traži njegova ostavka i navode se dva razloga – prijava u Republici Hrvatskoj i presuda za činovanje policijskih službenika te naglašava kako nikada nije bio osuđivan a prijavu protiv njega u Hrvatskoj je podnio bliski suradnik predsjednika ŽO HDZ-a 1990., te kako prijava nije istoznačna osudi. Ministar Boras tvrdi da osoba o kojoj govori ne poznaje presumpciju nevinosti.

„Vi ste me osudili i tražite moju ostavku – toliko o presudi“ nastavlja ministar Boras, podsjećajući nazočne kako nikada u životu nije bio osuđivan. Spominje se natječaj u promaknuću policijskih službenika za čije provođenje ministar MUP-a nema nikakvu nadležnost i u isključivoj je nadležnosti komesara policije, a sud nije poništio natječaj, čak misli da je komesar dostavio Odboru za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo na pojašnjenje te moguće presude i ostavke. „Stalno se iznose neistine na moj račun“ ističe Boras,“ jer Vaše stranačke kolege očito ne poznaju Zakon o policijskim službenicima, jer Vašim stranačkim kolegama nije bilo bitno dok su obnašali funkciju ministra uplatiti beneficirani radni staž i doprinose za policijske službenike koje aktualno ministarstvo sada uplaćuje, već koristiti se određeneim beneficijama kao što su biznis kartice“. Na kraju svog obraćanja ministar Boras konstatira kako se neće spuštati na njihovu razinu komunikacije, te ističe kako je na nedavnom sastanku o sigurnosti u BiH u Sarajevu, ŽZH ocijenjena kao trenutno najsigurnija po svim statističkim podatcima i drugim kriterijima.

Ministar financija i potpredsjednik Vlade ŽZH Toni Kraljević obrazložio je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna ŽZH za 2017. godinu (skraćeni postupak) i izrazio zadovoljstvo razloga rebalansiranja – suficit. Bitno je spomenuti racionalizaciju u 2107. u kojoj su rashodi dodatno umanjeni u odnosu na 2016. za skoro milijun KM, ali i izmjena Zakona o porezu na dobit – bitan čimbenik koji je doveo do suficita. Prijedlog Proračuna je iznosio 76. 738 921,00 KM, izmjene i dopune iznose 79. 925 939, 00 KM dakle 3. 187 018, 00 KM je uvećan Proračun u ovom rebalansu u izmjenama i dopunama i to je prije svega na prihodovnoj strani. Ministar Kraljević ističe kako nema zaduživanja kod komercijalnih banaka na domaćem tržištu što je i svojevrsni osigurač i može se konstatirati kako se ŽZH drugu godinu za redom ne zadužuje po bilo kojoj osnovi.

Klub zastupnika HDZ 1990. ulaže Amandman na izmjene i dopune Proračuna ŽZH za 2017. godinu, koji je Vlada ŽZH nakon stanke odbila što je potkrijepila kvalitetnim obrazloženjem kako su te pozicije predviđene za socijalnu kategoriju tj. između ostalog i plaćanje zaostalih obveza iz prošlih godine.

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu (skraćeni postupak), ukratko je obrazložio Ministar financija i potpredsjednik Vlade ŽZH Toni Kraljević, naime ovim izjenama briše samo članak koji govori o zaduživanju u iznosu od 1 milijun KM, obzirom da se nismo zaduživali potrebno je da se taj članak izbriše. Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračun za 2017. godinu, usvojen je uz tri glasa suzdržana ( Ćeškić, Čuvalo i Topić).

Ministar zdravstva Stjepan Bogut se osvrnuo na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak),kojim se uvrštava da Zavod za zdravstveno osiguranje Županije zapadnohercegovačke može financirati jedan dio obveza za djecu s poteškoćama u razvoja. Nažalost takve djece imamo sve više i Zavod za zdravstveno osiguranje može finacirati određeni iznos i to smo ovim Zakonom i regulirali. Nadalje također se mijenjaju uvjeti za ravnatelje Domova zdravlja. Točka dnevnog reda je usvojena jednoglasno kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u ŽZH koji je izmijenjen samo u nekim manjim dijelovima ( Bolonjski sustav studiranja, uvijeti koji se tiču pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja, te mogućnosti angažiranja odvjetnički kuća kod sporova veće vrijednosti o čemu odlučuje Vlada ŽZH, odnsno općinsko/gradsko vijeće) , a obrazložila ga je resorna ministrica pracosuđa i uprave Anita Markić.

Šesta točka Dnevnog reda Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom izazvala je burnu raspravu među zastupnicima. Ministar zdravstva Stjepan Boguta je ovaj Prijedlog Odluke ocijenio kompleksnim i korisnim te preporučuje zastupnicima da ga usvoje. U otvorenoj raspravi mogle su se čuti riječi oporbene zastupnice Marije Ćeškić koja je iznosila isključivo osobne svjetonazorske stavove i riječi zastupnika Ivana Landeke sa stručnog, medicinskog stajališta. Zastupnik Landeka naglašava kako se u ovom slučaju radi o liječenju nepolodnosti kojim se daje prilika bračnim parovima koji zbog zdravstvenih smetnji trebaju određenu medicinski pomoć. U raspravi su sudjelovali i ostali zastupnici koji su upućivali pitanja koja se odnose na zlouporabe ovog Zakona, predsjednik Skupštine ŽZH, a na temu se osvrnuo i predsjednik Vlade. Na kraju su donijeli zaključak kako svatko odlučuje o svojim postupcima po vlastitoj savjesti, naravno ostavljajući i mogućnost drugačijeg mišljenja. Nakon glasovanja Prijedlog Odluke je usvojen uz dva glasa suzdržana (Sesar i Topić) i dva protiv ( Ćeškić i Ćorić). Prijedlog Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova ukratko je obrazložio ministar Bogut naglasivši kako ovaj Zakon ima za cilj riješiti radne sporove da ne dođe do sudskih tužbi, Koliko će on zaživjeti u praksi ostaje vidjeti. Točka dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

Stručna služba Skupštine

OGLASI

Loading