Select Page

Promocija XVI. generacija mlađih inspektora

Promocija XVI. generacija mlađih inspektora

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas su u čin mlađeg inspektora promovirana 22 kadeta Granične policije BiH.

Prema Nastavnom planu i programu, koji je usklađen s FRONTEX-ovim Zajedničkim nastavnim planom i programom temeljne obuke granične i obalne straže Europske unije (Common Core Curriculum 2017), obuka je trajala 21 tjedan (851 nastavni/radni sat), a bila je podijeljena u tri faze: teorijska nastava s praktičnim vježbama, situacijska nastava i stručno-operativna obuka s polaganjem završnog ispita.

Nastavni plan i program realiziran je kroz 17 predmeta: policijske ovlasti i etika, rukovanje naoružanjem i vještina gađanja, kriminalistička taktika, tehnika i metodika, sigurnost prometa, specijalno tjelesno obrazovanje, tjelesna kultura i prva pomoć, kriminalistička psihologija, Ustav, kazneno, prekršajno i kazneno-postupovno pravo, ljudska prava, informatika i komunikacije, engleski jezik i menadžment u policiji.
Kadetima, koji su odgovorno pristupili obrazovnom procesu, redovito pohađali nastavu, položili sve ispite, uključujući i završni sukladno spomenutom nastavnom planu i programu, certifikate je uručio ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je, uz čestitke, u uvodnom obraćanju kazao:

„Pred ovim mladim ljudima je nova faza u životu, u kojoj će, uz potporu mentora, u organizacijskim jedinicama Granične policije sva znanja i vještine stečene na temeljnoj obuci kvalitetno prezentirati. Posebno je bitno da znaju da ovim nije prestalo njihovo školovanje, da će i dalje imati razne vidove stručnih i specijalističkih edukcija koji će doprinijeti usavršavanju njihovih kompetencija, što je nužnost imajući u vidu sigurnosne izazove koji se iza dana u dan usložnjavaju“.

Govoreći o izvrsnom uspjehu ove klase, Vujević je kazao da je to plod dobro odrađenog selekcijskog posla GP BiH koja je na obuku poslala najbolje kadete, a koji su povjerenje opravdali odgovornim radom i izvrsnim rezultatima u nastavnom procesu.

Prigodnim riječima kadetima se obratio Ensad Korman, zamjenik ravnatelja Granične policije BiH ističući kako je ovo važan dan, kako za GP, tako i za 22-je novih policijskih službenika, koji uskoro stupaju u radni odnos i postaju dio sigurnosnog sustava BiH. U ime čelništva Granične policije, kadetima je uputio riječi dobrodošlice naglašavajući kako ne sumnja u to da će predanim radom, odano i odgovorno pristupati profesionalnim izazovima, te da će ih izvršavati časno i u skladu sa zakonom.

„Samo kvalitetno obučeni kadrovi mogu odgovoriti izazovnim poslovima nadzora i kontrole državne granice u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala. GP BiH je u obavljanju svojih temeljnih nadležnosti suočena s velikim nedostatkom policijskih službenika. Stoga je za nas od neprocjenjive važnosti vaše uvođenje u posao policijskih službenika koji će ojačati naše kadrovske kapacitete, primjenjujući stečena znanja na granicama na koje budete raspoređeni. Budite svjesni da svojim radiom i postupcima jačate svoj profesionalni kredibilitet, ugled GP i vraćate povjerenje građana u pravnu državu i njezine institucije“ – kazao je Korman koji je zahvalio Agenciji i svima koji su pomogli u procesu školovanja ove klase. Korman je još dodao kako će GP BiH nastaviti raditi na jačanju svojih kapacitete i prijemu novih policijskih službenika.

Uz brojne goste i uzvanike, poglavito iz sektora sigurnosti naše zemlje, svečanosti je nazočio i zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak koji je, u ime Ministarstva sigurnosti BiH i svoje osobno, pozdravio kadete riječima da mu je veliko zadovoljstvo i čast podijeliti s njima ove lijepe trenutke. „Ovo je bitan dan za vas, GP i kompletan sigurnosni sustav BiH. Vi ste završili temeljnu obuku i pred vama je velika borba u profesionalnoj karijeri, učenje i usavršavanje“ – kazao je Bošnjak. Prisjetivši se svojih početaka u policiji od prije 40 godina, Bošnjak je kadetima kazao kako „startaju s daleko povoljnije pozicije, da rijetki imaju takvu priliku, te da je dobro iskoriste predanim radom i kontinuiranim učenjem“. Osvrćući se na mnogobrojne sigurnosne izazove i pojavne oblike kriminaliteta koji se brzo mijenjaju, Bošnjak je kao jedinu formulu uspjeha naveo maksimalno discipliniran rad, učenje, odgovorno ponašanje prema postavljenim zadacima i korektan odnos s kolegama.

Opći uspjeh ovih generacija je odličan, a Nastavničko vijeće Agencije je kadetkinjom generacije proglasilo Adnu Brkić. Zahvalivši Agenciji na kvalitetnoj obuci, Brkić je na današnjoj svečanosti kazala: „Policijskog službenika trebaju krasiti tri osobine: čiste ruke, toplo srce i hladna glava. Posao policijskog službenika izvršavajmo časno, pošteno, odgovorno i stručno. Budimo dostojanstveni, ponos naših najmilijih i države. Znanje je mač potreban za borbu protiv kriminala. Budimo uvijek na strani istine, pravde i zakonitosti“.
Danas promovirani mlađi inspektori 27.veljače će u sjedištu Granične policije BiH položiti svečanu zakletvu, čime će i službeno započeti njihov profesionalni angažman.

OGLASI

Loading