Select Page

STRUČNI SKUP Rješavanje odvodnje općine Posušje

STRUČNI SKUP Rješavanje odvodnje općine Posušje

Financiranje infrastrukturnih projekata iz EU fondova i BiH – Rješavanje odvodnje općine Posušje i sprečavanje zagađenja u vodnom području Jadranskog mora – naziv je međunarodne konferencije koja će se u petak održati u Posušju.

Skup se održava pod visokim pokroviteljstvom Dragana Čovića, hrvatskog člana Predsjedništva BiH, i uz najavljenu nazočnost zastupnice u EU parlamentu Dubravke Šuice. Očekuju se i predstavnici EU institucija u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici nadležnih tijela EU u Bruxellesu. Prilikom organizacije konferencije Općina se obratila mnogobrojnim državnim i EU institucijama, a posebno veseli što su vodeće europske sektorske institucije podržale inicijativu i najavile nastavak aktivnosti na rješavanju ovog važnog problema na području Hercegovine i južne Hrvatske. “Direktor Europske agencije za zaštitu okoliša (European Environment Agency) dr. sc. Hans Bruyninckx u svom dopisu od 31. 10. 2016. pozdravlja ideju organiziranja konferencije u Posušju i ističe da je zaštita vodnih resursa na Jadranu i Mediteranu jedan od budućih prioriteta Agencije, koja će, sukladno tome, pratiti implementaciju zaključaka s ovog skupa. Tema zaštite voda na zapadnom Balkanu već je do sada bila predmet PHARE i CARDS programa, a sada je dio pretpristupnih procesa, zaključio je dr. Bruyninckx”, navode organizatori događaja u službenom priopćenju. Konferencija će okupiti mnogobrojne lokalne, državne i europske institucije, nadležne za korištenje fondova Europske unije, financiranje komunalne infrastrukture i izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže.

U programu sudjeluju domaći i međunarodni stručnjaci, projektanti i konzultanti za EU fondove te ugledni članovi akademske zajednice. Predviđene teme obrađuju problematiku koja u BiH predstavlja ključno ekološko, razvojno i socijalno pitanje, jer nedostatak kanalizacijske mreže snažno utječe na kvalitetu života, ali i na ispunjenje pretpristupnih uvjeta za ulazak u EU.

Kroz stručna predavanja i rasprave predstavit će se stanje komunalne infrastrukture, slična vodoopskrbna problematika iz susjednih zemalja, koja sugerira potrebu izgradnje pročistača na svim razinama u BiH. Osim problematike odvodnje na području općine Posušje, skup se fokusira na stanje podzemnih voda u širem vodnom području Jadranskog mora, jer postojeća onečišćenja prelaze okvire lokalnog područja Hercegovine te zahvaćaju dijelove južne Hrvatske, što bi ubrzo moglo stvoriti širi ekološki problem te postati okolišno pitanje na razini BiH, Hrvatske i Europske unije.

Organizator konferencije je Općina Posušje, uz podršku Zapadnohercegovačke županije i stručnog časopisa Komunal (www.komunal.hr.). Branko Bago, načelnik općine Posušje, govorit će o problemu nedostatka kanalizacijske mreže i sustava odvodnje u općini Posušje – razvojnom, socijalnom i ekološkom problemu. Damir Mrđen, direktor Agencije za vodno područje Jadranskog mora, govorit će o onečišćenju podzemnih voda u širem vodnom području Jadranskog mora.

O vodoistraživačkim radovima i hidrogeološkim istraživanjima u općini Posušje i na području Hercegovine na konferenciji će govoriti mr. sc. Ivan Antunović (Integra d.o.o. Mostar). Na konferenciji će također riječ imati Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda d. o. o, prof. dr. emeritus Munir Jahić ispred Tehničkog fakulteta bihaćkog sveučilišta, Ivan Jurilj, direktor REDAH-a, mr. sc. Tomislav Oberman ispred Hydro Consulta d.o.o., te mr. sc. Krešimir Veble – TCC Danubius.

vecernji.ba

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading