Select Page

Sud poništio odluke SIP-a u “slučaju Stolac”

Sud poništio odluke SIP-a u “slučaju Stolac”

Nakon odluke Prizivog vijeća Suda BiH da poništi odluke SIP-a sa sjednice održane 24. studenog o narušavanju izbornog procesa u Stocu, predsjednik SIP-a Ahmed Šantić je za N1 kratko prokomentirao ovu odluku.

“Sud je donio odluku u kojima se žalbe tih subjekata uvažavaju i poništavaju odluke SIP-a. Kompletan predmet se vraća SIP-u s nalogom da se ponovi postupak i donese novu odluka o istom predmetu. Znate da su to kandidat za načelnika ispred Inicijative “Za bolji Stolac”, zatim dva kandidata na listi za OV Stolac ispred iste koalicije (Ahmed Ljubović i Demir Mahtmučehajić) i jedan kandidat ispred hrvatske koalicije za Stolac, a kandidat je Božo Raguž”, kazao je Šantić.

Dodao je da je Sud u odlukama naveo propuste zbog kojih je poništio odluke SIP-a.

“Sud je u odlukama ukazao propuste za koje smatra da je SIP napravio prilikom donošenja odluke. Smatra da su obrazloženja SIP-a dana paušalno, i da SIP nije na zakonit način ocijenio sve dokaze. Ostavljen je rok da SIP ispita sve elemente kako bi donijelo pravilnu odluku zasnovanu na zakonu. Sud također smatra da je SIP BiH samo nabrojao dokaze i da prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja nismo dali relevantnu ocjenu izvedbenih dokaza i da je SIP intepretirao dijelove dokaza. Uz sve te razloge, Sud smatra da su odlučujuće činjenice ostale neusvojene. U smislu svih ovih navoda, SIP treba izvršiti ocjenu svih provedenih dokaza i povezanosti, svih materijalnih dokaza i nakon cjelokupne analize ponovo odlučiti”.
Još je kazao da rok za novu sjednicu i odluke nije definiran.

“Sada nema više rokova, Sud je naložio i mi sami moramo što prije ponovno razmotriti iste činjenice po uputama Suda. Ponovno će postojati pravo na žalbe, i praktično smo se vratili na početak po pitanju sankcioniranja kandidata”.

N1

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading