Select Page

Suradnjom sa školama do novih uspješnih projekata

Suradnjom sa školama do novih uspješnih projekata

U osnovnoj školi Ivana Mažuranića opremljena je učionica koja će od sada biti u funkciji informatičkog kabineta.

Naime, angažmanom ravnatelja škole g. Širića prikupljena su sredstva za formiranje ovog kabineta u koji je instalirano čak 28 računala tako da svaki učenik na satu informatike samostalno prati nastavu. Računala su umrežena i nastavnik u svakom trenutku prati i nadzire rad učenika. Upravo Općina Posušje financijski je potpomogla opremanje i umrežavanje kabineta kako bi učenici najbrojnije škole u Bosni i Hercegovini imali suvrmene uvjete za usvajanje znanja i stjecanje vještina u informatici koja danas opravdano slovi kao najprespektivnija tehnološka grana.

Stavljanje u funkciju informatičkog kabineta bio je povod posjete načelnika g. Bage školi gdje ga je ravnatelj upoznao s urađenim, zahvalio se na dosadašnjoj potpori i suradnji, ali ukazao i na nove potrebe koje škola ima. Kako se radi o najvećoj školi u Bosni i Hercegovini, po broju učenika, školi koja radi u dvije smjene i to kroz 12 sati dnevno, velike su i potrebe s kojima se svakodnevno susreće ravnatelj i cijeli kolektiv. „Ipak zajedničkim naporima i inovativnošću svih nas u sustavu tražimo mogućnosti dodatnih izvora financiranja za daljnje uređenje svih škola na području naše općine jer su nažalost razvojni kapaciteti općinskog proračuna skromni i ne ostavljaju nam puno mogućnosti.“, kazao je Bago.

Stoga Općina kroz svoj Ured za razvoj stoji na raspolaganju svim našim školama, ustanovama i pojedincima kako generator i potpora u prijavi na pozive za razna grant i druga sredstava, a i sama aplicira i provodi više projekata razvojnog karaktera. Potvrda naših planova i danas je stigla iz Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH koji je pozitivno ocjenio našu aplikaciju tako da je projekt rekonstrukcije i sanacije područne škole Čitluk ostvario financijsku potporu od strane ovog državnog ureda. Inače ova područna škola zahtjeva što hitnije radove, kako na adaptaciji postojećeg prostora tako i na proširenju, jer kao i ostale škole na području Posušja i ovdje se bilježi povećani broj učenika u ovoj školskoj godini. Čitlučku školu u dvije smjene pohađa čak 54 učenika stoga je u suradnji općinske administracije i uprave škole izrađen projekt rekonstrukcije ukupne vrijednosti oko 250.000,00 KM te se nastoje iznaći sredstva kako bi se s njegovom provedbom krenulo u 2019. godini. Današnja posjeta iskorištena je i za obilazak radova na školskom igralištu područne škole u Broćancu gdje je završena prva faza radova, napravljeni su potporni zidovi, a preostalo je asvaltiranje igrališta i uređenja stražnjeg partera škole.

U ostalim školama također se provode prioritetne aktivnosti tako se u osnovnoj školi u Viru prilagođava invalidski ulaz u školu. U osnovnoj školi u Rakitnu u planu je uređenje školskog dvorišta do ulaza u školu, dok se kod osnovne škole na Vraniću okončava pravna procedura oko otkupa zemljišta za dvoranu kako bi se u što skorijem vremenu krenulo u procedure nabavki i radova na njoj.

Općina Posušje

OGLASI

Loading