Select Page

Uredba Vlade F BiH: Od listića za klađenje u iznosu od 100 KM za liječenje djece ide 5 KM

Uredba Vlade F BiH: Od listića za klađenje u iznosu od 100 KM za liječenje djece ide 5 KM

Vlada FBiH donijela je uredbu kojom se propisuju kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, a koji se uplaćuju u proračun FBiH sukladno Zakonu o igrama na sreću, piše Večernji list BiH. Dio prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću bit će raspodjeljivan za financiranje programa i projekata koji se odnose na liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan BiH.

Dio prihoda namijenjen je zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zatim za zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, za sudjelovanje u liječenju, prevenciju i borbu protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, te za smještaj u sigurne kuće.

Igre na sreću

Raspodjelu sredstava od igara na sreću predlažu nadležna ministarstva: Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH 55% od ukupnog iznosa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture i športa po 15%, Ministarstvo zdravstva 10%, te Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 5% od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću. Raspodjela se vrši jednom godišnje, nakon provedenog postupka po javnom natječaju.

Prema obrazloženju uredbe, zakonskim rješenjima predviđeno je da se za financiranje programa i projekata iz oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i športa, poduzetništva i obrta, osim dijela sredstava koja Lutrija BiH uplati u proračun po osnovi naknada za priređivanje klasičnih igara, izdvaja i dio prihoda ostvarenih od uplata zakonom propisanih naknada od ostalih priređivača, i to 50% sredstava prikupljenih po osnovi uplate pojedinih naknada za izdavanje odobrenja uplaćenih u proračun od ostalih priređivača, a 5% od ukupnog iznosa sredstava uplaćenih po osnovi naknade koju priređivači uplaćuju obustavom od svake uplate igrača.

Priređivanje igara i naknade

Prema Zakonu o igrama na sreću iz lipnja ove godine, naknada za priređivanje igara na sreću i klađenje je iznos u visini 5% od uplate sudionika (igrača) koji je priređivač dužan na teret igrača obustaviti prilikom svake uplate. Ulog u igrama na sreću klađenja je iznos koji se dobije kada se na teret sudionika (igrača) od uplate oduzme iznos od 5% na ime naknade za priređivanje igara na sreću.

U 2014. godini na liječenje u inozemstvo upućena su 163 pacijenta, a od toga, 39 na operaciju gama nožem, 14 za kardiološke usluge, 9 iz oblasti dječje onkologije, 10 za embolizacije i stentiranje krvnih žila, 6 za tumore oka, 4 ekstenzivne opekline, 7 za oboljenja jetara, srca i gušterače, 15 za transplantaciju rožnice oka, 2 za transplantaciju bubrega, 4 za onkološka oboljenja odraslih koja se ne mogu uspješno liječiti transplantacijom, 39 elektrofizioloških radioaktivnih ablacija i 14 djece s rijetkim oboljenjima.

Na kontrolne preglede u inozemstvo upućen je 31 pacijent.

pogled.ba

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading